VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

03.07. Dailininkui, keliautojui Alfonsui Čepauskui – tik 90!

Loreta Nikolenkienė,

Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

Pagerbė Teatro sąjungos salėje

Lietuvos žurnalistų sąjunga iškilmingai paminėjo savo kolegos, dailininko ir keliautojo Alfonso Čepausko 90-mečio sukaktį. Vilniuje, Teatro sąjungos salėje, jį sveikino Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla, kolegos. Dailininkai Albertas Vaidila jubiliatui įteikė jo sukurtą portretą, o Zinas Kazėnas – savo kūrybos medalį.    

Dail. Albertas Vaidila įteikia jubiliatui jo portretą

Alfonsas Čepauskas savo sukaktį pasitiko su didele jubiliejine paroda, kuri dabar veikia Gariūnų verslo ir kultūros parko pirmame korpuse. Ši paroda apima platų dailininko kūrybos diapazoną. Sudaryta iš dviejų dalių – ankstyvoji (iki 2000 m.) kūryba ir šio amžiaus pastarųjų metų.

Ankstyvąją dailininko kūrybą reprezentuoja lino ir kartono raižiniai, sukurti lietuvių grafikai būdinga ekspresionistine kalba. Jie fiksuoja realias buities, žemdirbystės, darbo scenas, gamtos nuotaikas. Pavieniai grafikos lakštai, apibendrinti juodų linijų, štrichų ir baltų dėmių faktūrų kontrastais, atspindi tradicinę XX amžiaus grafikos kūrybos kryptį.

Renginio akimirka

Alfonsą Čepauską sveikina Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius (dešinėje)

Alfonsas Čepauskas (kairėje) ir Ipolitas Skridla

Sveikinimai Domui Šniukui

Lietuvos balsas Juozas Šalkauskas

Zino Kazėno (dešinėje)  dovana Alfonsui Čepauskui

Renginio akimirkos

Pastarųjų metų A. Čepausko meninės būsenos dominante tampa filosofinis žmogaus būties suvokimas ir pastangos interpretuoti jos aspektus. Cikle „Ave vita" spalvinguose lakštuose įvairiaprasmiai įvaizdžiai apie svajones, sunkumus, pastangas, siekių realizavimą.

„Alfonso Čepausko, pasitinkančio savo 90-metį, kūryba daugiaplanė ir universali, – teigia menotyrininkė Aistė Kuckaitė. – Jis daug eksperimentuoja su skirtingomis grafikos technikomis, skirtingais meno žanrais. Jo meninių idėjų lauke – ekslibrisas, estampas, asambliažas, skulptūra, koliažai ir kt., kur atsiskleidžia jo savitas mitologinis, filosofinis pasaulis”.

Žurnalų meninis redaktorius

Alfonsas Čepauskas  gimė 1929 m. kovo 18 dieną Gedgaudiškės kaime, Tauragės rajone. Baigęs dailės mokslus, praktiškai visą gyvenimą dirbo spaudoje. Buvo  žurnalų „Mokslas ir technika", „Mūsų sodai" ir „Statyba ir architektūra" meninis redaktorius. 1968 m. įstojo į Lietuvos žurnalistų sąjungą, 2008 m. buvo priimtas į Nacionalinę žurnalistų kūrėjų asociaciją, tapo valstybės pripažintu meno kūrėju.

Jis sukūrė ir paskelbė kelis šimtus iliustracijų žurnaluose, iliustravo rašytojų kūrinių.  Sukūrė keliasdešimt skaitlingų grafikos ciklų, daug pavienių grafikos lakštų, asambliažų, fotokoliažų, instaliacijų ciklus, keliasdešimt plakatų, skulptūrų kapinėms, parkams, per 150 kamerinių medžio skulptūrų, mažosios metalo plastikos ir raižyto akmens skulptūrėlių.

A.  Čepauskas surengė per 60 asmeninių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Tarptautiniuose konkursuose yra pelnęs apie 60 įvairių apdovanojimų. Svarbesni: „L'arbre en tous ses aspects" (III premija, Prancūzija, 1983), „Europa im Exlibris" (premija, Vokietija, 1991), „Sakralinis ekslibrisas" (III premija, Vilnius, 1992), „Biblioteka Publiczna H. Lopoczinskiego" (II premija, Lenkija, 1996), „Kazakstannyn ruxanijaty meh madeniati" (I premija, Kazachija, 2001), „Lietuvos kariuomenė ekslibrise" (II premija, Vilnius, 2007), „30 Dies de Gravat a Olot" („El Caliu" premija, Ispanija, 2007)

Ekslibrisų meistras

Ypač jis daug nuveikė kurdamas ekslibrisus. Nuo 1967 m. jų sukūrė daugiau kaip 1200. 1980 m įkūrė Lietuvos ekslibrisininkų klubą ir jam iki 2000 m. vadovavo. Dabar yra šio klubo Garbės pirmininkas. Daugelio ekslibrisų parodų, taip pat ir tarptautinių, organizatorius. Surengė kelias Lietuvos žurnalistų ekslibrisų parodas. Išleido praktinę, metodinę knygą „Kaip sukurti ekslibrisą. Grafikos technikos" (2008).

Išleido ir daugiau knygų: bibliografinį leidinį „Pripažinimo kelias" (2002), grafikos albumą „Karšuvos poringė" (2012), grafikos aplanką „Trapėnų kronikos" (2009), albumą "Būties ženklai: grafika, tapyba, asambliažas, skulptūra" (2009).

Nuo 2000 m. yra Dailės parodų rengimo grupės „Ars longa" vadovas. Nuo 2016 m. Skaudvilėje  pradėjo veikti nuolatinė „Alfonso Čepausko dailės galerija".

 Garsus keliautojas, kelionių propaguotojas

A. Čepauskas organizavo Lietuvoje pirmąsias sportinio turizmo didžiausio sudėtingumo keliones motociklais. 1962-1987 m. keliavo po Užkarpatę, Krymą, Kaukazą, Vidurinę Aziją, Uralą, Sibirą, Kolos pusiasalį bei Tolimuosius Rytus. 1975 m. vadovavo keliautojams, kurie pirmieji įveikė Kyzylkumų dykumą motociklais maršrutu Dušanbė-Turkmėnbaši.

Jis net šešis kartus tapo Lietuvos motociklų turizmo čempionu: Pamyre (1969), Sibire (1970), Vidurinėje Azijoje (1971, 1975), Tian Šanyje (I971), Tolimuose Rytuose (1982), tris kartus (1971, 1975, 1980) iškovojo SSRS motociklų turizmo čempiono vardą. 1972 m. tapo sporto meistras.

Jis ne tik daug keliavo, bet ir propagavo keliones. Iš kelionių po Kaukazą ir Vidurinę Aziją, nutapė ciklą paveikslų „Dykumuose ir oazėse"(1975-1978). Parašė ir išleido šešias knygutes – „Septintasis malonumas: kelionės motociklu" (2000-2014).

Atgal