VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

09 06. Taraso Ševčenkos paminklas Vilniuje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vilniuje Bazilijonų, Arklių ir Visų Šventųjų gatvių sankirtoje esančiame skvere 2011 m. rugsėjo 3 d. atidengtas paminklas Ukrainos dvasios milžinui – poetui, dailininkui, rašytojui Tarasui Ševčenkai (1814 03 09 - 1861 03 10). Dera pastebėti, kad tai jau antras paminklas ukrainiečiams. Pirmasis, skirtas vienuoliams bazilijonams, pastatytas prie Bazilionų vidurinės mokyklos (Šiaulių r.), atidengtas ir pašventintas 2009 m. spalio 9 d. Šis Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtas beveik 4 metrų aukščio ąžuolinis paminklas (skulptorė Birutė Kasperavičienė) pastatytas Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Gorio iniciatyva.

T. Ševčenkos vardo įamžinimas Vilniuje

Taraso Ševčenkos vardas Vilniuje įamžintas dvejose paminklinėse lentose (prie Vilniaus universiteto (VU) Istorijos fakulteto ir Pilies gatvėje), gatvės pavadinime, VU atidaryta T. Ševčenkai skirta auditorija. Skulptoriaus Vitalijaus Andrijanovo sukurtas paminklas, kurio gamybą apmokėjo Ukraina (rėmė „Arvi“ grupės žmonės bei kiti rėmėjai) – naujas T. Ševčenkos vardo įamžinimas Lietuvoje.

Prie Taraso Ševčenkos paminklo. Iš kairės: Asta Andrijauskienė, Kauno ukrainiečių bendrijos atstovas, Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkė Natalija Šertvytienė, LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas, LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė, LR Seimo narys Julius Dautartas, Raisa Burdikienė (Klaipėda), Ukrainos Aukščiausios Rados pirmininkas Volodymyras Litvinas, Valentinas Zaijčiukas, Nadija Arlauskienė (Jonava)

Skulptūros T. Ševčenkai atidengimas

Skulptūros atidengime dalyvavo Ukrainos Aukščiausios Rados pirmininkas Volodymyras Litvinas, LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas (jie ir atidengė paminklą), Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Valerijus Žovtenka, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas, Seimo nariai, diplomatai, skulptūros autorius Vitalijus Andrijanovas, Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkė Natalija Šertvytienė, poetas Vladas Braziūnas, ukrainiečiai, lietuviai, kitų tautybių Taraso Ševčenkos gerbėjai. Dainavo į „Sostinės dienas“ atvykęs ansamblis „TaRūta“, tačiau gaila, kad jų programoje nebuvo klasikinės muzikos kūrinių T. Ševčenkos žodžiais, netgi himno.

Iš V. Braziūno kalbos

Vladas Braziūnas apžvelgęs poeto gyvenimo kelią priminė, kad po trijų metų trys miestai: Kijevas, Sankt Peterburgas ir Vilnius švęs 200-ąsias T. Ševčenkos gimimo metines. Linkėjo, kad prie paminklo regėtume T. Ševčenką, iš naujo surandantį Vilnių, o kartu kasdieniškai - ir save.

Seimo pirmininkės I. Degutienės viltis

Seimo pirmininkė Irena Degutienė sakė tikinti, kad čia bus jauki ir graži Vilniaus vieta, iš kurios žvelgiantis poetas, ukrainiečių literatūrinės kalbos tobulintojas, mokys mus mąstyti ir kurti. Paminklas – tai simbolinis T. Ševčenkos sugrįžimas – tiltas, kuris buvo nutiestas tarp Ukrainos ir Lietuvos dar LDK laikais – tai bendras mūsų tautų tikslas. Seimo pirmininkė tikisi, kad šis skveras bus lankomas ir Tarasas Ševčenka čia neliks vienišas.

Paminklu džiaugiasi Ukrainos Aukščiausios Rados pirmininkas V.Litvinas

Ukrainos Aukščiausios Rados pirmininkas Volodymyras Litvinas džiaugėsi nepaprasta diena, dėkojo visiems, įsijungusiems į paminklo didžiajam Ukrainos pranašui atsiradimą Vilniuje. T. Ševčenka čia Vilniuje suvokė save kaip pilietį, menininką – čia užsidegė talento kibirkštis, kurią brandino Ukraina, jo tėvai. Čia Vilniuje suprato teisę būti laisvam ir kad už laisvę reikia kovoti. Vilniuje jis patyrė ir pirmąją meilę. Tad, kaip sakė V. Litvinas, buvo dėsninga, kad T. Ševčenka ir būdamas toli, prisiminė Vilnių, apie jį rašė. „Aš laimingas, kad Vilniuje jau yra paminklas T.Ševčenkai. Pasaulis jį žino ir gerbia,“ – sakė V. Litvinas, pažymėdamas, kad „paminklas Vilniuje – tai mūsų bendros istorijos ir tikros bendros ateities išraiška“.

Vilniaus meras A. Zuokas kviečia studijoms

Vilniaus meras Artūras Zuokas kalbėjo, kad jam didelė garbė atidengti paminklą. Vilnius – ypatingas miestas, išlaisvinantis kūrėjo galias. Čia kūrė daug asmenų, žinomų pasaulyje. Džiugu, kad T.Ševčenka Vilniuje atrado save. Meras pakvietė atvykti į Vilnių studijuoti Ukrainos jaunimą, kad jie taptų naujais Ševčenkomis.

Ambasadorius P. Vaitiekūnas galvoja apie paminklą Maironiui Kijeve

Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas kalbėjo apie dvi laisvas tautas, rašančias laisvą istoriją. T. Ševčenka – mūsų poetas. Kaip kovotojas dėl laisvės jis ne tik mūsų, bet ir visos Europos poetas. Mūsų tautos įvairiais amžiais patyrė daugelio formų priespaudą. Ambasadorius sakė, kad norėtų matyti ir daugiau tokių gairių, pavyzdžiui Maironio paminklas Kijeve. P.Vaitiekūnas linkėjo sėkmės Europos kelyje, nepamirštant istorijos.

Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkė N. Šertvytienė: ilgas paminklo atsiradimo kelias

Natalija Šertvytienė, kuri labai stengėsi dėl paminklo atsiradimo, kalbėjo: „Simboliška, kad paminklas T. Ševčenkai atidengiamas jubiliejinių renginių fone: šiemet visas pasaulis mini 150-ąsias Ukrainos dainiaus mirties metines, vyksta renginiai, skirti Ukrainos Nepriklausomybės 20-mečio minėjimams, be to, Vilniuje švenčiamos „Sostinės dienos“. T. Ševčenka rašė: „Vilnius brangus mano širdžiai“. Jo gyvenimo etapas Vilniuje labai svarbus ne tik poeto likime, bet ir visos Ukrainos likime. Būtent Vilniuje išryškėjo Dievo duotas tapytojo talentas, kurio dėka T. Ševčenka buvo išpirktas iš baudžiavos, tapo dailininku, vėliau poetu ir pasiekė pasaulinės šlovės viršūnę“.

Prie Taraso Ševčenkos paminklo Vilniaus ukrainiečių draugijos pirmininkė Natalija Šertvytienė su vyru Robertu Šertvyčiu

Natalija Šertvytienė kalbėjo ir apie pasaulyje T. Ševčenkai pastatytus ir dar statomus paminklus, jų prasmę: „Nežinoma, kiek pastatyta paminklų T. Ševčenkai pasaulyje. Manoma – pusantro tūkstančio. Neskaitant paminklų totalitarinio rėžimo vadams, nežinomiems kareiviams – paminklai Tarasui Ševčenkai užima pirmą vietą pasaulyje. Daugiausia jų – Ukrainoje, tačiau jų pastatyta beveik visose šalyse, kur gyvena ukrainiečių diaspora (Azerbaidžanas, Argentina, Baltarusija, Brazilija, Bulgarija, Graikija, Gruzija, Danija, Italija, Kazachstanas, Kanada, Kinija, Kuba, Makedonija, Malta, Moldavija, Paragvajus, Prancūzija, Lenkija, Rusijos federacijoje, Rumunija, Slovakija, Turkmėnistanas, Vengrija, Uzbekija). Rengiamasi atidengti T. Ševčenkai paminklus Pietų Afrikos Respublikoje ir Armėnijoje. Estijoje T. Ševčenkos garbei pastatytas paminklinis akmuo. Kiekvienam ukrainiečiui paminklas T.Ševčenkai ne vien pagarbos ir meilės savo poetui išraiška, o pačios Ukrainos simbolis: simbolis nepalaužiamos valios, kovos už Tėvynės laisvę.

Prieš 40 metų Vašingtone atidengiant T. Ševčenkai paminklą, 34-asis JAV Prezidentas D. Eizenhaueris pasakė, kad jeigu visų pasaulio tautų kovotojus surikiuotume, T. Ševčenka būtų pirmosiose eilėse, nes jis kovojo ne tik už savo Tėvynės laisvę, bet už visų laisvę, prieš bet kokią prievartą.

Paminklas – ne tik pagarba poetui, tai ir raginimas sekti jo idealais, nepraradusiais aktualumo ir šiandieną“.

Labai gražiai N. Šertvytienė susiejo pačią poeto asmenybę su jam pastatytu Vilniuje paminklu: „Ilgas buvo kelias T. Ševčenkos į Vilnių, ilgas kelias, kol mes pamatėme šį paminklą. Šio paminklo atsiradimui daug nuveikė net trijų kadencijų Ukrainos ambasadoriai Lietuvos Respublikoje, ukrainiečių bendruomenė“.

N. Šertvytienė nuoširdžiai dėkojo Ukrainos ir Lietuvos valdžios institucijoms, Vilniaus savivaldybei bei visiems prisidėjusiems prie paminklo atsiradimo, o ypač Lietuvos ukrainiečiams - už idėjos iškėlimą ir tikėjimą, kad kada nors pamatys paminklą.

Pirmininkė priminė, kad jau 20 metų ukrainiečiai mini Ševčenkos dienas prie paminklinės lentos universitete, dabar gi galės susirinkti prie šio paminklo. Todėl N. Šertvytienė iš anksto pakvietė į 2012 m. T.Ševčenkos dienas.

O kad T. Ševčenka ir lietuvių poetas, brangus lietuviams, liudija įrašas paminkle tik lietuvių kalba.

Iškilmingą atidarymo ceremoniją užbaigė Klaipėdos ukrainiečių sekmadieninės mokyklos mokinė Darija Trigub, jausmingai padeklamavusi T. Ševčenkos „Maldą Ukrainai“.

Prie paminklo padėję gėles, susirinkusieji dar ilgai nesiskirstė. O kitą dieną, sekmadienį – prie paminklo jau būriavosi įvairių tautų žmonių grupelės, į Vilnių atvykę svečiai – taigi T. Ševčenka neliks vienišas...

Atgal