VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

07.15. Žurnalistų namuose prasmingai paminėtas kolegos Jono Paulausko 70- metis

Vytautas Žeimantas

Penktadienį Žurnalistų namuose buvo prasmingai paminėta kolegos Jono Paulausko 70- mečio sukaktis.

Vakarą vedęs LŽS Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla pirmajam žodį suteikė LŽS pirmininkui Dainiui Radzevičiui. Jis kolegai Jonui įteikė Sveikinimo raštą, kuriame buvo parašytas šis tekstas: 

„Mielas kolega, Jonai Paulauskai, sveikiname Jus su garbingu 70-mečio jubiliejumi. Linkime neblėstančios energijos, stiprios sveikatos bei kūrybinių idėjų. Telydi jus laimė ir pagarba".

Jonas Paulauskas (sėdi centre) su grupe vakaro dalyvių

Ipolitas Skridla, nebūtų poetas, pasveikino kolegą Joną eilėmis:

Šiandien Jūsų metai

Sužydėjo

Spalvingiausiais - jubiliejiniais žiedais.

Nuėjote prasmingą

Ilgą kelią,

Uždegėt meile

Širdis artimų žmonių.

Priimkite

Šiandiena

Padėkos ugnelę

Mūsų visų, visų, visų...

Kolegos Jeronimas Laucius, Alfonsas Kairys, Albertas Vaidila, Vytautas Vaitkus, kiti kalbėjo apie sukaktuvininko nueitą kelią, paliktą gilų pėdsaką žurnalistikoje. 

Buvo pasidalinta mintimis apie dabartinę situaciją žiniasklaidoje, žurnalistinio darbo etiką, žurnalisto pašaukimą.

***

Iš spaudai ruošiamos „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijos":

Paulauskas Jonas * 1949 07 07 Ramučiai (Šilutės rj.), žurnalistas, redaktorius. 1967 baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1991 - VU (žurnalistiką).

1978-88 laikraščio "Vakarinės naujienos" korespondentas, 1998-2002 žinybinio laikraščio "Lithun žinios" redaktorius, 2005-06 laikraščio „Lietuvos aidas" korespondentas,

2002-10 Susisiekimo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas.

Parašė knygas „Iš Pupų Dėdės kūrybos" (1991), „Tiesus gyvenimo kelias"(2016). Straipsnių žurnale "Lietuvos keliai" ir internetinių portalų "Delfi lt" ir www.lzs.lt autorius.

2014 tapo "Delfi Piliečio" fotografijų nugalėtoju nominacijoje "Metų kadras". Tais pat metais buvo nominuotas apdovanojimu kito internetinio portalo "alfa.lt" fotokonkurse "Žirgas - lietuvio tapatybės dalis".

Nuo 2014 LŽS narys.

Atgal