VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

09 20. Akademikui Kazimierui Ragulskiui – 85 metai

Inga Volskytė

Politikos apžvalgininkė

K. Ragulskis (gim. 1926 10 15) - habilituotas daktaras, profesorius emeritas, TSRS MA (vėliau Rusijos MA) narys – korespondentas, LMA akademikas, už įžymius mokslo ir išradybos pasiekimus bei inovacijų sukūrimą atžymėtas apie šimtu įvairių premijų bei apdovanojimų.

Jis mechanikos ir su ja susijusių sistemų moksle atskleidė naujus efektus bei savybes, sukūrė naujus principus originalioms sistemoms sudaryti bei keliolika naujų išradybos krypčių.

K. Ragulskio pasiekimai bei jo sukurta precizinės vibromechanikos ir vibrotechnikos mokslinė mokykla aukštai vertinami pasaulyje. Jo iniciatyva sukurtas stiprus KPI Mokslinis centras „Vibrotechnika“, paremtas ūkiskaitiniu finansavimu. Iki šiol KPI ir jo pasekėjuje KTU dar nebuvo tokios geros mokslinės mokyklos kaip K. Ragulskio.

K. Ragulskiui tiesiog pavyko, kad jo biografijos juodosios dėmės okupacinės valdžios požiūriu išliko paslaptyje 1944 – 1972 metų laikotarpyje. Dėl ko jis turėjo gyventi ir dirbti kaip pelytė po šluota. 1972 metais demaskavus „liaudies priešą“, jį nuo sunaikinimo išgelbėjo moksliniai nuopelnai. Nebūdamas komjaunuoliu ir kompartijos nariu savo talento ir sąžiningo darbštumo dėka pasiekė stebinančių rezultatų. Jis, kaip autorius ir bendraautorius, paruošė per pusę tūkstančio mokslo publikacijų, per 1750 išradimų ir patentų, sukūrė beveik šimtą inovacijų. Jis, kaip mokslinis vadovas, paruošė gerus mokslininkus, apie 300 daktarų ir habilituotų daktarų. Jo iniciatyva sukurta KPI „Vibrotechnika“, kurios moksliniu vadovu jis buvo, – tai puiki mokslininkų, išradėjų ir inovacijų kalvė.

Jo mokiniai – mokslininkai pripažįsta, kad darbas K. Ragulskio mokslo mokykloje buvo didžio dvasingumo, kūrybingumo ir jų gyvenime sėkmingiausiais moksle metais.

K. Ragulskis yra pripažintas kaip unikalus, legendinis mokslininkas.

Be mokslo K. Ragulskis kaip didelis Lietuvos patriotas net okupacijos metais ir Nepriklausomoje Lietuvoje paskelbė keliasdešimt reikšmingų trumpų straipsnių bei daug kartų viešumoje pasisakė Lietuvos mokslo, pramonės, politikos ir visuomenės vystymo klausimais. Jis ir šiandien su neblėstama energija dirba kūrybinį darbą mūsų Lietuvai.

K. Ragulskis įsitikinęs, kad milžiniška mokslo ir technikos pažanga padarys žmonių veiklą vieša. Tuo būdu bus atskleidžiami bei likviduojami nedorų asmenų blogi kėslai ir žmonija pereis į harmoningą gerą gyvenimą.

K. Ragulskio pasiekimais džiaugiamės ir linkime jam sėkmės kūryboje ir gyvenime.

Atgal