VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

01 03. Platinos medalis Rusijos MA nariui-korespondentui

Pastabos apie Rusijos MA visuotinį susirinkimą

Algirdas Pilvelis

1. Rinkimai

Susirinkime privalo dalyvauti visi RMA nariai (akademikai, nariai-korespondentai). Prieš Naujuosius metus iš Maskvos grįžęs akademikas Kazimieras Ragulskis, buvęs TSRS MA narys-korespondentas, teigė:

„Rusija turi daug labai žymių pasaulio mastu mokslininkų.

Konkursas rinkimuose kaip visuomet yra didelis, į vieną vietą pretenduojančių kandidatų būna net iki 25 - 30, išskyrus vietas, skirtas tolimiems nuo centro regionams. Ypač dabar dar padidėjo interesas balotiruotis, nes pastaruoju metu padidinti RMA narių priedai, būtent: akademikams po 50 000 Rb./mėn., nariams-korespondentams – 25 000 Rb./mėn. (atitinkamai – 4000 ir 2000 Lt). Mokama tik nariams, kurie gyvena Rusijos Federacijoje.“

Rinkimai praėjo sklandžiai.

2. Chemijos mokslo pasiekimai

Tam buvo skirti žymių mokslininkų akademikų pranešimai naujų medžiagų kūrimo klausimais. Pateikta informacija apie didžiulę dumblių perspektyvą energetikoje yra naudinga Lietuvai. Dumblių auginimas ir jų technologija perdirbant į biodyzelį ir biodujas yra efektyviausias saulės energijos panaudojimo būdas.

Pranešimų ir svarstymų medžiaga bus paskelbta „Rusijos MA žiniose“.

3. Sinergetikos mokslas

Teko susipažinti su kai kuriais pastarojo laikotarpio pasiekimais Rusijoje.

Sinergetikos pagrindas yra netiesinių dinaminių sistemų efektai ir savybės, kurių dėka vyksta savaiminė organizacija. Sinergetikos terminą įvedė Mainc'o universiteto profesorius Germanas Hakenas prieš tris dešimtis metų. Tačiau sinergetika intensyviai vystytis pradėjo prieš du dešimtmečius.

Kadangi netiesinių dinaminių sistemų efektai ir savybės daugeliu atvejų yra visuotiniai invariantai, galiojantys nuo gyvos iki negyvos gamtos ir iki ekonomikos, socialinių visuomenės vystymosi dėsnių, todėl sinergetika tampa perspektyviu tarpdisciplininiu mokslu. Čia tikslinga bendradarbiauti įvairių sričių mokslininkams. Sinergetika reikšminga ne tik fundamentiniams ir taikomiesiems mokslams, technikai, bet ir strateginiam planavimui, istorinių alternatyvų analizei, žmonijos globalių problemų sprendimų paieškoms.

Kai kas šioje srityje Lietuvoje vykdoma, tačiau tikslinga tuo labiau susidomėti.

Atgal