VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

03 04. Sveikinimai Algirdui Pilveliui

Sveikiname valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ vyriausiąjį redaktorių Algirdą Pilvelį su šešiasdešimt aštuntuoju gimtadieniu.

Atmintyje prabėga metai, mainos žmonių likimai, nuveikti darbai… Bet juk žinom - nieko veltui nebūna, už viską tenka mokėti brangiai - širdimi. Linkime niekada neprarasti entuziazmo ir geros nuotaikos.

Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ redakcija

***

Nuoširdžiai sveikime valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ vyriausiąjį redaktorių Algirdą Pilvelį gimtadienio proga.

Linkime puikios sveikatos, neblėstančios kūrybinės energijos ir visokeriopos sėkmės gyvenime.

Pagarbiai „Lietuvos Aido” skaitytojai Danutė ir Vytautas Venckevičiai

***

Gerb.redaktoriau,

sveikinu Jus gimtadienio proga, linkiu kantrybės ir sėkmės!

Pagarbiai Jaunius Augustinas

***

Didžiai gerb. Redaktoriau p. Algirdai Pilveli,

Tėvynės pažinimo draugijos valdyba visos tautotyros savanorių bendruomenės vardu dėkoja Jums už deramą dėmesį lietuvių tautos savasties vertybių sklaidai, už pasiaukojimą nelengvomis sąlygomis tęsiant garbingą „Lietuvos Aido“ misiją. Linkime Jums kantrybės, ištvermės ir kūrybinės sėkmės.

***

Didžiai gerbiamas Redaktoriau,

Jūsų atkakliai dėkingas darbas palaikyti lietuvybę ir viltį netgi ir dvasinio pasimetimo amžiuje duoda gražius vaisius.

Jūsų gražios sukakties proga sveikinu Jus ir kuo nuotaikingiausiai linkiu geriausios kūrybinės kloties.

Pagarbiai rašytojas Jonas Užurka

Atgal