VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

03 23. Pagerbti knygnešiai Paįstryje

Ona Striškienė

Paįstrys, Panevėžio r.

Paįstryje (Panevėžio r.) kasmet viena ar kitokia forma yra paminima Knygnešio diena. Paprastai kovo 16-tą dieną aplankome knygnešio Kostanto Banio kapą Paįstrio kapinėse ir uždegame žvakeles. Prieš Knygnešio dieną Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paįstrio filialo vyr. bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė parengė teminę parodėlę. Ji skirta šiai unikaliai ir svarbiai dienai, nes tik Lietuva - vienintelė pasaulyje - teturėjo knygnešius.

Parodėlėje eksponuojamos knygos apie knygnešius ir knygnešystę. Informatyvius bukletus, prie kurių sudarymo daug yra prisidėję Panevėžio žygeiviai, parodai parengti atnešė kraštotyrininkė Ona Striškienė iš savo asmeninio archyvo. Šia proga bibliotekoje eksponuojami kraštiečių sukurti lankstinukai apie kunigą knygnešį Stanislovą Stakelę (aut. B. Mažylis) ir knygnešį Kostantą Banį (aut. O.Striškienė). Atskirai pateikiama surinkta medžiaga apie netoli Paįstrio Adomavos kaime gimusį kunigą knygnešį Stanislovą Stakelę, kurio 150-ąsias gimimo metines šiemet minėsime. Parodoje eksponuojamas lankstinukas, kuriame yra „Knygnešių daina“. Šia parodėle domisi suaugusieji, o daugiausia - mokiniai.

Bibliotekininkė J.Blaževičienė su mokiniais. Onos Striškienės nuotraukos

Šią kovo 16-tą – Knygnešio dieną - uždegėme žvakeles prie stogastulpio knygnešiui Kostantui Baniui, kurį tautodailininkas Bronislovas Mažylis sukūrė ir pastatė 2009 metais. Stogastulpis pastatytas toje vietoje, kur buvo šio knygnešio dūminė pirkia.

Kostantas Banys gimė 1870 metais Bernatonių kaime (Panevėžio r.), netoli Paįstrio. Ten jis ir platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Jo dukrų tvirtinimu, du kartus buvo įkliuvęs žandarams, bet teistas nebuvo. Kostanto Banio namai, buvę Bernatonyje, nugriauti kasant Sanžilės kanalą.

K.Banio kapas Paįstrio kapinėse

Knygnešys antrą kartą vedė paįstrietę Kriukaitę, uošviai Kriukai jiems čia buvo davę 27 arus žemės, kur Baniai buvo pasistatę dūminę pirkelę. Šis namelis Paįstryje buvo nugriautas apie 1956 metus. Kostantas Banys užaugino aštuonis vaikus, keturis iš pirmosios santuokos ir keturis iš antrosios. Jis versdavosi krepšių pynimu ir pardavinėjimu. Apie 1930 metus Kostantas Banys bandęs ieškoti knygnešio pensijos, trūko įrodančių dokumentų, tais pačiais metais knygnešys mirė, palaidotas Paįstryje. Tautodailininkas Bronislovas Mažylis ant kapo yra pastatęs medinį, savo paties sukurtą paminklą. Ant paminklo yra valstybinis knygnešio ženklas.

Atgal