VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

05 29. Kompozitorius iš Baisogalos

 

Irena Eidrigevičiūtė – Lipatova

Neklausk, ką tau davė Tėvynė,

Paklausk, ką tu jai davei

(J.F.Kenedy)

Šių metų gegužės 19 dieną Baisogaloje (Radviliškio rajone) vyko neeilinis renginys, skirtas žymaus muziko, Gedimino ordino medalio kavalieriaus, Lietuvos kultūros žymūno, J.Švedo 1-osios premijos laureato, kompozitoriaus Vilimo Malinausko kūrybinės veiklos 50-mečiui pažymėti.

Simboliška ir gražu, kad kompozitorius švenčia ne savo gimtadienį, o būtent kūrybos metines. Juk nesvarbu kiek metų žmogus išgyveno, svarbu ką jis nuveikė. O nuveikta labai daug – kompozitorius beveik 40 metų vadovauja  „Aukso paukštės“ laimėtojai, stilizuotai liaudies kapelai „Žvangulis“ (Baisogala), pramoginės muzikos orkestrui, armonikierių ansambliui; parašė ir aranžavo daugybę dainų ir giesmių (visos jos pagal puikius ir prasmingus tekstus, dažnai ir pagal paties kompozitoriaus žodžius.  V.Malinauskas sukūrė iškilmingas šv. Mišias „Dievui ir Tėvynei“ (2009 m.), kurias aukštai įvertino Šiaulių vyskupas E. Bartulis, pats celebravęs jas Baisogalos parapijos švč. Trejybės bažnyčioje per pirmąjį jų atlikimą. Parašė kantatą „Ji amžinai gyva“ (2007 m.), išleido 8 leidinius (ruošiamas  9-tas), sukūrė apie 50 kūrinių kaimo kapeloms, kelis videofilmus apie Baisogalą, jo žmones, muzikantus, kurių gražiausias „Baisogala saulės ir žiedo spindesy“. Tai tikras meno kūrinys, primenantis man anglų tapytojo Džono Konsteblio (John Constable) peizažus. Dar kompozitorius skaitė mokslinius pranešimus tarptautinėse folkloristų konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, dirigavo respublikinėse Dainų šventėse.

Su „Žvanguliu“ V.Malinauskas apkeliavo bemaž visą pasaulį, ir visur juos lydėjo didžiulis pasisekimas.

Dabar apie patį renginį.  Scenarijus, kurį rengė dramos kolektyvo vadovė Vilija Kaščionienė kartu su Vilimu Malinausku, puikus, labai gero skonio. Jame neužtiksi nieko banalaus, kas dažnai pasitaiko panašiuose pompastiškuose renginiuose.

Pradžioje  Baisogalos  bažnyčioje laikytos šv. Mišios „Dievui ir Tėvynei“, kurių metu giedojo Baisogalos  bažnyčios ir kultūros namų mišrus choras bei Rozalimo (Pakruojo r.) moterų choras „Gaudulė“, o taip pat griežė smuikininkės – kompozitoriaus duktė Loreta Malinauskaitė-Visockienė ir Jūratė Stakvilevičienė bei instrumentinė grupė.

Po mišių  kultūros namų mažojoje salėje V.Malinauskas improvizavo fortepijonu ir atliko savo mylimą dainą „Atmintis“ (Petro Gaulės žodžiai). Čia buvo surengta V.Malinausko kūrybinės veiklos paroda: fotografijos, jo leidiniai bei leidiniai, kuriuose rašoma V.Malinauską. Ten pat jį sveikino  buvę mokiniai, bendramoksliai  bei šiaip draugai. Labai gražiai jis buvo pasveikintas jo pirmųjų mokinių iš Pociūnėlių (Radviliškio r.) mokyklos, kurioje jis 19-metis mokytojas subūrė mokinių ansamblį „Brio“. Po to vyko koncertas, palydimas filmų ištraukų. Kompozitoriaus kūrinius atliko Pociūnėlių moterų ansamblis, Baisogalos  kolektyvai – moterų ansamblis, vyrų ansamblis „Daina-Va“, ansamblis „Dainoriai“, armonikierių ansamblis bei liaudies kapela „Žvangulis“. Pro žiūrovus dainose ir filmų ištraukose praslinko visas kūrybinis V.Malinausko gyvenimas. Renginį vedė dramos kolektyvo dalyviai. Beje koncerte aktyviai dalyvavo ir pats kompozitorius.

Po to sekė formalūs sveikinimai ir apdovanojimai. Kompozitorius V.Malinauskas buvo apdovanotas Lietuvos respublikos Seimo Garbės raštu, Lietuvos liaudies kultūros centro, Radviliškio rajono bei Šiaulių apskrities gen. P.Plechavičiaus  6-to rinktinės Garbės šaulio ženklu (už dainą „Baisogalos  šauliai“) ir kitais vietiniais apdovanojimais.

Šventę užbaigė kompozitoriaus sukurta padėkos giesmė „Ačiū Dievui“, kurią giedojo visa salė.

Ačiū Dievui

Už dalgio skambėjimą

Šienapjūtėj vos rytui išaušus,

Kai matau –

Sode rūkas pakyla,

Ir diena tartum pjautuvas dyla.

(muz. V.Malinausko, žodžiai A.Kukuraitytės-Klimaitienės)

Visų nuomone, renginys buvo nuostabus, o kompozitorius V.Malinauskas  tokio pagerbimo buvo vertas.

Kompozitorius Vilimas Malinauskasausko kūrybinės veiklos 50-mečiui pažymėti.

 

Kodėl kaimo kompozitorius Vilimas Malinauskas toks populiarus? Pirmiausia, šis žmogus gamtos apdovanotas talentu, organizaciniais gabumais, puiki skoniu, intelektu (tai didžiausia Dievo dovana), įspūdinga išvaizda. Antra, jo nepaprastas darbštumas, pasišventimas savo veiklai. Juk kompozitorius labai daug keliauja po Lietuvą, užrašydamas dainas ir net pats vežioja savo atlikėjus iš gretimų kaimų  į Baisogalą repetuoti ir koncertuoti. O jau repeticijos, repeticijos!  Jis tikras darboholikas.

Jį tokį išugdė puikūs tėvai. Jie iš mažumos pajuto jo talentą, skatino muzikavimą o jo mama Alfonsa Duraitė – Kalinauskienė (1914 – 2009) Rozalimo bažnyčios choro primadona, iki gilios senatvės atsidavusi muzikai,  buvo jo pirmoji įkvėpėja. Jo dėdė (mamos brolis) buvo žinomas smuikininkas. Taigi – genai. Be to kompozitorius gimė Skorpiono ženkle, o visi žinome, kad  skorpionai – ypatingi žmonės.

Vieniems V.Malinauskas  puikus kompozitorius, kitiems – labai geras muzikos vadovas ir atlikėjas,  bet visiems jis – nuostabus, komunikabilus, taktiškas, įdomus žmogus, geras, nuširdus draugas.

Liaudies kapela „Žvangulis“nausko kūrybinės veiklos 50-mečiui pažymėti.

Rozalimo kraštas, iš kurio kilęs kompozitorius V.Malinauskas, davė Lietuvai daug talentingų žmonių: išeivijos literatą Bronį Railą, Henriką Radauską, skulptorę Elvyrą Radauskaitę, dailininką Joną Švėgždą, pasaulinio garso dainininką Stasį Eidrigevičių, o dabar ir  V.Malinauską.  Matyt jau tokia ten derlinga žemė.

Na tai kas, kad V.Malinauskas  gyvena ne Vilniuje ar Kaune, o Baisogaloje.  Čia puiki vieta jo kūrybai, nes kaip ir pats V.Malinauskas dainuoja  „ak kaip Lietuvoj gražu“. Labai gražu pas mus Baisogaloje, prašom apsilankyti.

Atgal