VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

02 25. Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei – 55–eri metai

Inga Volskytė

Politikos apžvalgininkė

Miela Prezidente,

Jūs kovinukė. Jūs švęsite 55 – erių metų sukaktį 2011 m. kovo 1-ą dieną. Kažką reiškia tas kovas, atnešęs Jūsų prigimtinę teisę augti, skleisti kaip ir pavasaris visiems šviesą viltingą. Jūs – kovo pirmosios žuvis, ir niekas kitas geriau nejaučia meilės, doros, dvasingumo, dangaus akustikos platybių už moteris, įkvėpusias Visatos didybę.

Jūs - nenuilstanti kovotoja su tinklais, apraizgiusiais mirgėjimą neaprėpiamuose vandenyse. Ta aukštoji kėdė tebūnie Jums atrama ir ginklas kovoti prieš visas neištikimybes Lietuvai. Ak, Dieve, kokia laimė valstybei turėti galimybę, renkant tokią, sakyčiau, deja, kol kas tik antrą po legendinio Antano Smetonos Lietuvos žmonių interesų ir vilčių pildytoją. Tačiau Jūsų, Prezidente, tikrų draugų ratas blėsta, juk aukodama gilią išmintį, jaučiate kitokio plauko ietis, smingančias į Jūsų valdingą aurą, bet atvirą kiekvienam piliečiui norą padėti pagal visas prigimtines Prezidentės išgales ir gebėjimus.

Būkite drąsi ir negailestinga kovoje prieš neregėto masto išbujojusią ir skelbiančią savo rato sluoksniuose korupciją nenugalima. Partinė nomenklatūra už Prezidentūros tvoros tyčiojasi iš dorų, Lietuvą mylinčių piliečių.

Kovokite – Jūs laimėjote daugiau negu tikėjotės – sutikau Jus, kuomet viena atėjote į VRK ir, pirmininkui Zenonui Vaigauskui įteikusi prašymą dėl pretendavimo į Lietuvos prezidentus, išėjote iš Seimo trečiųjų rūmų į gatvę vėl viena...

Sąlyčio taškų ieškočiau su Jumis ir, jei rastųsi Jumyse pasitikėjimo taipogi Žuvimi – kovo 4 d. švęsiančiu jau 67-erių pavasarių sukaktį Algirdu Pilveliu, juolab kad Jūs, Prezidente, vykdote tarsi 1997 metų pretendento į prezidentus programą, pasakyčiau: „Sėkmingai!“ Drąsiai kapojate galvas pažeminusiems mūsų Valstybę, jos vardą ir Lie – tu – vą.

Nuolankiai pasitarnaučiau, pasitikėkite, visuomeninis patarėjas Algirdas Pilvelis tebūtų vos keturi kartai metuose ir, jei aurų bežodės vibracijos žaibuotų, pakaktų karto, juk pasąmonė daugiau pasako negu daug daug žodžių, regis žmogui tam kartui lyg ir atsakingai, principingai, sąžiningai parinktų tikslams apibūdinti...

Tokį pasveikinimą Prezidentei per valstybės laikraštį „Lietuvos Aidas“ 55-ojo gimtadienio proga siunčia vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis.

Tepadeda Jums Dievas!

Atgal