VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Būstas

10 11. Tvarkomos etnografinės sodybos Zervynose, Dzūkijos nacionaliniame parke

Dzūkijos nacionaliniame parke įgyvendinamas projektas „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“. Projekto trukmė: nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis pagal programą „EEE–LT06 Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Numatomos projekto veiklos: Įgyvendinat projektą Zervynų kaimo gyvenamųjų namų stogai bus perdengti ilgaamžiais mediniais gontais, o ūkinių pastatų stogai pakeisti medinėmis skiedromis, tokiu būdu avarinės būklės kultūros paveldo objektai atgaus autentišką išvaizdą ir bus apsaugoti nuo sunykimo.

Sutvarkius etnografines sodybas bus sudarytos sąlygos jas panaudoti turizmo reikmėms, įtraukti į turistinius maršrutus bei pritraukti vietinius ir užsienio turistus. Projekte dalyvauja 15 Zervynų kaimo sodybų savininkų, iš viso bus sutvarkyti 32 pastatai. Projekto metu bus suorganizuoti: Tradicinės medinės architektūros tvarkybos praktiniai mokymai, mokymų tikslinė grupė – kaimo gyventojai, amatų meistrai iš skirtingų Lietuvos regionų. Seminaras – „Sodybų rekonstrukcija bei pritaikymas įvairioms veikloms“, skirtas kultūros paveldo bei sodybų savininkams, bendruomenių nariams.

Atgal