VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Būstas

04 15.Vietoje vaikų globos namų - bendruomeninių paslaugų centras

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis susitikime su Panevėžio miesto meru Ryčiu Mykolu Račkausku daug dėmesio skyrė vaikų globos ir bendruomeninių paslaugų klausimams Panevėžio miesto savivaldybėje.
"Savivaldybė imsis priemonių, kad tėvų globos netekę vaikai, kurie gyvena stacionariose vaikų globos institucijose, kuo greičiau įsikurtų bendruomeniniuose namuose, taip pat ieškos socialinių globėjų, galinčių pasirūpinti vaikais. Esami vaikų globos namai turi būti perorientuoti į dienos paslaugas teikiantį centrą. Jame paslaugas gautų šeimos, auginančios vaikus su negalia, taip pat susiduriančios su krizinėmis situacijomis", - teigia L. Kukuraitis.

Ministerija pažadėjo Panevėžio miesto savivaldybei talkinti pritraukiant nevyriausybinį sektorių, kad Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai taptų įstaiga, teikiančia naujas - bendruomenines - paslaugas.

Sutarta, kad tiek ministras, tiek meras, tiek vaikų globos namų vadovai parengs veiksmų planą, kaip šį procesą įgyvendinti efektyviai.

Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų savininkė yra valstybė. Juose gyvena 89 našlaičiai, likę be tėvų globos kūdikiai, vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų. Su vaikais dirba 22 socialiniai darbuotojai, 41 socialinių darbuotojų padėjėjas, 1 psichologas, 2 socialiniai pedagogai, 17 sveikatos priežiūros specialistų, 1 logoterapeutas, 1 specialusis pedagogas, 2 neformaliojo ugdymo pedagogai.
Atgal