VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Būstas

09 04. Gyventojai vis aktyviau įsitraukia į daugiabučių atnaujinimo procesą, sparčiai vyksta viešųjų pastatų renovacija

Petras Mankus

Gyventojai vis aktyviau įsitraukia į daugiabučių atnaujinimo procesą – vien šiais metais gyvenamųjų namų bendrijos bei administracijos pateikė beveik šimtą naujų paraiškų. Šiuo metu Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai iš viso pateiktos 275 paraiškos dėl daugiabučių namų renovacijos, pagal JESSICA modelį realiai pradėtas arba baigtas 64 objektų atnaujinimas.

 Esant panašiai tendencijai galima tikėtis, jog iš dabartinės JESSICA programos 2007–2013 metais galėtų būti finansuojamas iki 400 – 450 daugiabučių atnaujinimas. Tam būtų panaudota 400 – 450 mln. litų programos lėšų. Sutartys dėl projektų turėtų būti sudarytos iki 2013 metų pabaigos, tačiau pinigų išmokėjimas projektams galimas iki 2015 metų pabaigos.

 Šiuo metu gyventojai gali itin palankiomis sąlygomis įsitraukti į daugiabučių renovacijos procesą –sudarytos visos galimybės lengvatiniams kreditams gauti, nėra reikalavimo įkeisti butą, kompensuojama dalis išlaidų (30 proc. visų išlaidų kompensuoja valstybė), techninės dokumentacijos parengimo išlaidos kompensuojamos 100 proc., taip pat visos išlaidos padengiamos socialiai remtiniems asmenims.

 Vyriausybė liepos mėnesį patvirtino dar vieną daugiabučių renovavimo modelį „Enervizija“. Jame renovavimo iniciatyvos ir organizavimo teisė suteikiama savivaldybės įsteigtoms bendro naudojimo objektų administravimo įmonėms, kurios gali imti paskolas savo vardu daugiabučių namų renovavimo projektams įgyvendinti. Tokiu atveju gyventojams nereikia prisiimti finansinių įsipareigojimų bankams. Pilotinį projektą parengė Zarasų savivaldybė, o siekiant spartinti renovacijos procesą, tai galėtų tapti pavyzdžiu kitoms savivaldybėms.

 Be daugiabučių renovacijos, toliau sparčiai vyksta ir viešųjų pastatų atnaujinimas. Šiuo metu pasirašytos sutartys dėl 794 pastatų renovacijos už 905 mln. litų iš Ūkio ministerijos administruojamos Viešųjų pastatų renovavimo programos.

 Netrukus bus pradėta įgyvendinti ir bendra Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijų programa bendrabučių atnaujinimui, kurio vertė 70 mln. litų.

Atgal