VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Būstas

04 09. Neregistruotus prabangius gyvenamuosius namus VMI suranda per „Google Maps Street View"

Dovilė Šimkuvienė

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), vykdanti projektą „Būstas be mokesčių", kuriuo siekiama nustatyti prabangius Nekilnojamojo turto registre (NTR) neregistruotus gyvenamuosius, nebaigtos statybos ar savavališkai pastatytus namus, į pagalbą pasitelkė "Google Maps Street View". VMI darbuotojai nustatytais adresais į vietą vyksta dėl pastatytų ar statomų NTR neregistruotų objektų tik tais atvejais, kai jų nepavyksta identifikuoti naudojantis "Google Maps Street View" priemone.
Pasak projekto vadovės VMI Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojos Vaimiros Jakienės, iki šiol į Mokesčių inspekcijos akiratį patekdavo tik tie būstai, kurie buvo registruoti NTR, o įgyvendinant projektą „Būstas be mokesčių" didžiausias dėmesys skiriamas neįregistruotam gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui."Atrinkus NTR neįregistruotus ar nebaigtos statybos namus mokesčių administratorius įvertins gyventojų pajamas, kurios buvo investuotos į būsto statybą, taip pat statybos įmonių pajamų už parduotus butus apskaitymą bei apmokestinimą", - sako V. Jakienė.
Vertindama statybos bendrovių riziką VMI naudojasi turimais ir iš trečiųjų šaltinių gautais duomenimis bei informacija, deklaracijų duomenimis, deklaruojamų metinių apyvartų ir sumokamų mokesčių pokyčiais, stebi tendencijas bei vertina deklaruojamus veiklos rezultatus.
Atliekant kontrolės veiksmus bus siekiama nustatyti tikrinamų juridinių asmenų galimai neapskaitytas pajamas už parduotą gyventojams būstą, aiškinamasi, ar bendrovės tinkamai vykdė mokestines prievoles. Išanalizavus projekto „Būstas be mokesčių" rezultatus mokesčių administratorius pasirinks tolesnes kontrolės priemones. Vykdant šį projektą planuojama patikrinti apie 30 statybos bendrovių ir apie 100 fizinių asmenų.

 

Klinkeris

Atgal