VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Būstas

08 27. Kaune renovuota senoji Maironio gimnazija

Tomas Dautartas

Per beveik metus sėkmingai baigta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastato renovacija, tad rugsėjį po vasaros atostogų sugrįžę moksleiviai galės džiaugtis atsinaujinusia mokykla.

Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

"Pagrindinis jau įgyvendinto projekto tikslas buvo padidinti energijos vartojimo efektyvumą gimnazijoje. Skaičiuojame, jog po renovacijos elektros energijos sunaudosime 25 procentais mažiau, taip pat turėtų sumažėti išlaidos šildymui. Svarbiausia, jog iki projekto įgyvendinimo pabaigos buvo atlikti visi numatyti darbai. Gimnazijos pastate per metus bus sutaupoma apie 0,03 GWh energijos", - sakė Maironio universitetinės gimnazijos direktorė dr. Daiva Garnienė.

Siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, renovacijos metu pakeisti visi gimnazijos langai, kapitališkai suremontuotas pastato šlaitinis stogas, akmens vata apšiltinta pastogės perdanga, pakeisti stoglangiai. Taip pat sutvarkyta pastato elektros instaliacija, atliktas pastato vidaus šildymo sistemos kapitalinis remontas, sistema prijungta prie šilumos punkto.

"Nuo šiol gimnazijos klasėse dar labiau pagerės mikroklimatas, kadangi jau pakeisti langai ir radiatoriai. Todėl į klases pateks daugiau šviesos, o šildymo sezono metu klasėse bus įmanoma nustatyti optimalią temperatūrą", - sakė gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Gintautas Kažemėkas.

Anot G. Kažemėko, gimnazijoje taip pat perdažytos dalies klasių sienos, daug kur atnaujintas nubyrėjęs tinkas. Dabar mokyklos dušuose ir atnaujintuose tualetuose nuolat bus ir šilto vandens.

Kauno senamiestyje esančiame Maironio universitetinės gimnazijos pastate 1920-1922 metais buvo įkurta pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje aukštojo mokslo įstaiga - Aukštieji kursai, kuriuose buvo mokomasi pagal universitetų nuostatus ir programas. 1922 m. vasario 16 d., suvalstybinus Aukštuosius kursus, buvo įsteigtas Kauno universitetas, tuomet pavadintas Lietuvos universitetu.

1922 metais gimnazijos aktų salėje dirbęs Steigiamasis Seimas patvirtino valstybinio universiteto statutą ir pritarė jo atidarymui. Teologijos fakulteto dekanu buvo paskirtas Maironis.

2010 m. sausio 27 d. Maironio gimnazija tapo universitetine, pasirašiusi susitarimą su Kauno aukštosiomis mokyklomis - Kauno medicinos universitetu, Lietuvos veterinarijos akademija (po susijungimo - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Kauno technologijos universitetu, Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar - Lietuvos sporto universitetas), Lietuvos žemės ūkio universitetu (A. Stulginskio universitetas) ir Vytauto Didžiojo universitetu.

Atgal