VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

11.20. ES Taryba patvirtino patobulintą Šengeno informacinę sistemą

ES Taryba priėmė Komisijos pasiūlymą patobulinti Šengeno informacinę sistemą (SIS) – Europos plačiausiai naudojamą dalijimosi informacija sistemą migracijos, saugumo ir sienų valdymo srityje. Patobulinta sistema, kuri yra 2018–2019 m. politinis prioritetas ir pagrindinis ES informacinių sistemų sąveikumo elementas, padės sienų apsaugos ir policijos pareigūnams geriau susekti pavojingus nusikaltėlius ir teroristus.

Patobulintoje Šengeno informacinėje sistemoje numatytos šios naujovės:

*Nauji perspėjimai apie nusikaltėlius ir sprendimus grąžinti:dėl sutartų pakeitimų bus galima skelbti SIS perspėjimus dėl nenustatytų asmenų, kurie yra ieškomi, nes yra susiję su nusikaltimais. Be to, bus įvesta nauja kategorija, skirta sprendimams grąžinti, kad būtų pagerintas sprendimų grąžinti, išduotų neteisėtai šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams, vykdymas;

*Didesnis budrumas dėl teroristinių nusikaltimų:nacionalinės valdžios institucijos privalės sukurti SIS perspėjimą su teroristiniais nusikaltimais susijusiais atvejais ir naują tikslinį patikrinimą, kad būtų surinkta svarbiausia informacija;

*Griežtesnės nuostatos dėl dingusių vaikų ir asmenų, kuriems reikia pagalbos:nacionalinės valdžios institucijos papildomai prie esamų perspėjimų apie dingusius asmenis galės skelbti prevencinius perspėjimus dėl asmenų, kuriems reikalinga apsauga;

*Draudimų atvykti vykdymo užtikrinimas:dabar bus privaloma į SIS įvesti visus trečiųjų šalių piliečiams išduotus draudimus atvykti, kad būtų galima užtikrinti jų vykdymą visoje Šengeno erdvėje;

*Griežtesnės duomenų apsaugos taisyklės:dėl sutartų pakeitimų bus sustiprinta asmens duomenų apsauga ją suderinant su naujuoju Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Policijos direktyva dėl duomenų apsaugos;

*Geresnis sąveikumas: patobulintoje SIS siekiant nustatyti įtariamuosius bus veiksmingiau naudojami pirštų atspaudai, delnų atspaudai ir veido atvaizdai. Patobulinimai taip pat skirti užtikrinti visapusišką SIS sąveikumą su kitomis ES migracijos, sienų valdymo ir saugumo sistemomis;

*Geresnė prieiga ES agentūroms:dabar Europolas turės prieigą prie visų SIS perspėjimų kategorijų, o Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros operatyviniai būriai galės naudotis SIS vykdydami užduotis migrantų antplūdžio vietose ir prie išorės sienų.

Šiandien ES Taryboje priėmus tris reglamentus, kuriais tobulinamas Šengeno informacinės sistemos naudojimas policijos bendradarbiavimo, patikrinimų kertant sieną ir grąžinimo tikslais, jų tekstus turi patvirtinti Europos Parlamento Pirmininkas ir ES Tarybai pirmininkaujanti Austrija.

Atgal