VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10.30. Europos Sąjungai nėra lengva įdarbinti pareigūnus

Remiantis šiandien paskelbta nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) turėtų persvarstyti, kaip ji atrenka naujus darbuotojus ES viešajai tarnybai. Tokiu metu, kai mažinamas darbuotojų skaičius ir skatinamas skaitmeninimas, ES institucijos vis dažniau ieško specialistų, kurie gali greitai pradėti dirbti. Vis dėlto auditoriai nustatė, kad EPSO atrankos procesas nėra gerai pritaikytas nedidelio masto tiksliniams konkursams, kuriais būtų galima tokių specialistų pritraukti, kad jie teiktų paraiškas dėl darbo vietų ES viešojoje tarnyboje. Auditoriai taip pat atkreipia dėmesį į tam tikrus EPSO vykdomų bendro profilio darbuotojų atrankos procedūrų trūkumus.

Būsimus ES tarnautojus EPSO atrenka rengdama dviejų pagrindinių rūšių konkursus: didelio masto konkursus pradedantiesiems bendro profilio darbuotojams, kaip antai teisininkams, ekonomistams ir vertėjams, ir mažesnio masto konkursus konkretesnio profilio darbuotojams, kaip antai IT specialistams ir mokslininkams. EPSO įsteigta 2003 m., tuo metu, kai institucijoms dėl 2004–2007 m. vykusios plėtros reikėjo įdarbinti daug darbuotojų. Tačiau nuo 2012 m. ES institucijos daugiausia ieškojo specialistų ir daugumos EPSO konkursų rezervo sąrašai buvo trumpi (t. y. mažiau nei 30 laimėjusių kandidatų).

 „EPSO konkursai yra karjeros ES viešojoje tarnyboje vartai, bet jie nebeatitinka dabartinių ES institucijų įdarbinimo poreikių, – teigė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Annemie Turtelboom. – EPSO turi persvarstyti savo atrankos procesą ir pradėti taikyti naują, greitesnę, lankstesnę ir ekonomiškai efektyvesnę specialistų atrankos sistemą, taip pat sustiprinti savo pajėgumus, kad galėtų prisitaikyti prie sparčiai kintančių įdarbinimo sąlygų.“

Auditoriai tikrino, ar EPSO procesais 2012–2018 m. pavyko laiku ir ekonomiškai efektyviai pritraukti ir atrinkti tinkamų potencialių ES institucijų darbuotojų. Jie nustatė, kad EPSO atrankos procesas nėra pritaikytas nedideliems tiksliniams konkursams. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad pačių institucijų organizuojamos atrankos procedūros apskritai buvo pigesnės ir spartesnės nei EPSO. Tam įtakos turi nelanksčios procedūros ir nepatikimas planavimas. Auditoriai taip pat nustatė, kad EPSO savo komunikacijos nuosekliai nesutelkia į tai, kad pritrauktų gerų kandidatų, ir kad yra rizika, jog kandidatai, kurie yra patyrę specialistai, gali būti pašalinti iš atrankos dar per psichometrinius testus, prieš patikrinant jų su darbu susijusias žinias.

Auditoriai taip pat nurodo, kad EPSO sėkmingai atlieka savo pirminę funkciją, dėl kurios ji buvo įsteigta, t. y. ES institucijoms parūpinti daug aukštos kvalifikacijos bendro profilio potencialių darbuotojų rengiant didelio masto konkursus. Šie reguliariai vykdomi konkursai yra veiksmingai planuojami ir pritraukia daug aukštos kvalifikacijos kandidatų patiriant nedideles išlaidas.

Tačiau auditoriai nurodo ir keletą trūkumų, kuriuos EPSO turi pašalinti. Du trečdaliai „EU Careers“ renginių vyksta Briuselyje ir EPSO iš esmės pritraukia ES piliečius, kurie jau įsikūrę Briuselyje arba Liuksemburge; daugelis jų dirba arba dirbo ES institucijose. Tai trukdo ES institucijose užtikrinti geografinę ir socialinę bei ekonominę įvairovę. EPSO taip pat nepavyko pritraukti pakankamai absolventų ar jaunų specialistų siekti karjeros institucijose, nes jaunesnių nei 35 metų kandidatų dalis mažėja. Tai buvo ypač akivaizdu auditorių patikrintame viename pradedantiesiems darbuotojams skirtame konkurse, kuriame pusė pareiškėjų buvo vyresni nei 35 metų. Be to, EPSO nestebi jos rengiamų konkursų išlaidų ir nevertina, ar institucijos patenkintos taikant EPSO atrankos procedūras įdarbintais darbuotojais. Auditorių atliktos vadovų apklausos duomenimis, per EPSO įdarbinti kandidatai nebuvo akivaizdžiai geresni už darbuotojus, kuriuos jie įdarbino kitais kanalais.

Auditoriai rekomenduoja EPSO peržiūrėti savo atrankos procesą, kad jis geriau atitiktų kintančius ES institucijų įdarbinimo poreikius, nustatyti naują specialistų atrankos sistemą, geriau koordinuoti veiklą su ES institucijomis, vertinti jų poreikių patenkinimą, stebėti konkursų išlaidas ir sutrumpinti konkursų trukmę.

Atgal