VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

02.24. Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Charlio Michelio ir Europos Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen pareiškimas dėl Rusijos beprecedentės ir neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrain

Kuo griežčiausiai smerkiame precedento neturinčią Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo neišprovokuotais ir nepagrįstais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir kenkia Europos ir pasaulio saugumui bei stabilumui. Apgailestaujame dėl žūčių ir žmonių kančių.

Raginame Rusiją nedelsiant nutraukti karo veiksmus, išvesti savo kariuomenę iš Ukrainos ir visapusiškai gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę. Tokio jėgos ir prievartos naudojimo XXI amžiuje neturi būti. ES tvirtai palaiko Ukrainą ir jos žmones, jiems susiduriant su šia beprecedente krize.

Šiandien susitiks ES vadovai. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Ch. Michelis skubiai sušaukė neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą krizei ir papildomoms ribojamosioms priemonėms aptarti. Tai turės didžiulių ir sunkių pasekmių Rusijai dėl jos veiksmų. Pirmininkė U. von der Leyen ir ES vyriausiasis įgaliotinis J. Borrellis pristatys papildomą sankcijų rinkinį, kurį Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba baigia rengti, glaudžiai koordinuodamos veiksmus su partneriais. ES Taryba greitai jas priims.

ES toliau teiks tvirtą politinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai ir jos žmonėms.

Pareiškimas anglų kalba skelbiamas ČIA.

Atgal