VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

2022.06.16. „Eurobarometras“: pagrindiniais 2022 m. prioritetais Europos gyventojai laiko gynybą ir energetinę autonomiją

Paskelbti specialiosios „Eurobarometro“ apklausos rezultatai rodo, kad Europos piliečiai tvirtai remia bendrą saugumo ir gynybos politiką ir tikisi, kad ES palaipsniui išsivaduos iš priklausomybės nuo rusiškų energijos šaltinių. Apklausa taip pat patvirtina, kad ES atsakas į Rusijos agresiją prieš Ukrainą sulaukė plačios paramos.

 

ES atsakas į Rusijos invaziją į Ukrainą. Panašiai kaip gegužės 5 d. specialiosios „Eurobarometro“ apklausos rezultatai, šiandien paskelbti duomenys patvirtina, kad dauguma europiečių yra patenkinti tuo, kaip ES (ES 59 proc., Lietuvoje 63 proc.) ir jų vyriausybė (ES 57 proc., Lietuvoje 81 proc.) reagavo į Rusijos invaziją į Ukrainą. Labiausiai pritariama humanitariniams veiksmams (ES 93 proc., Lietuvoje 97 proc.), po to – nuo karo bėgančių ukrainiečių priėmimui ES (ES 91 proc., Lietuvoje 96 proc.). 80 proc. apklaustųjų europiečių (83 proc. lietuvių) pritaria ekonominėms sankcijoms Rusijos valdžiai, įmonėms ir asmenims, o 70 proc. europiečių (86 proc. lietuvių) – karinės įrangos tiekimo ir pristatymo į Ukrainą finansavimui.

 

Gynyba ir saugumas. Didžioji dauguma ES piliečių (ES 81 proc., Lietuvoje 90 proc.) pritaria bendrai ES valstybių narių gynybos ir saugumo politikai. Šios nuomonės laikosi bent du trečdaliai kiekvienos šalies respondentų. Be to, 93 proc. europiečių (97 proc. lietuvių) pritaria tam, kad, jei reikėtų ginti ES teritoriją, valstybės narės turėtų veikti kartu, o 85 proc. europiečių (94 proc. lietuvių) mano, kad reikėtų stiprinti ES lygmens bendradarbiavimą gynybos srityje.

 

Energetinis savarankiškumas. „Eurobarometro“ apklausa taip pat rodo didelę paramą plano „RePowerEU“ tikslams. 87 proc. respondentų Europos Sąjungoje (89 proc. Lietuvoje) mano, kad ES turėtų kuo greičiau sumažinti savo priklausomybę nuo rusiškų energijos šaltinių. 80 proc. europiečių (80 proc. lietuvių) sutinka, kad energetikos politika gali padėti ginti strateginius ES interesus. 86 proc. europiečių (88 proc. lietuvių) mano, kad naftos ir dujų importo mažinimas ir investicijos į 

Atgal