VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Europos Sąjunga

2023.02.23. Vyriausybė patvirtino naują kandidatų į ESTT ir EŽTT teisėjus atrankos tvarką

 

Praėjusių metų gruodį Seimui priėmus įstatymo pakeitimus dėl vienodos kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) teisėjus ir generalinius advokatus bei Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjus atrankos organizavimo, Vyriausybė  patvirtino šios atrankos tvarkos aprašą. 

 

Pagal Vyriausybės patvirtintą aprašą konkrečiai atrankai atlikti, Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė, remdamasi pretendentų pateiktais dokumentais ir atrankos pokalbiais su jais, atrinks ESTT teisėjams ar generaliniams advokatams arba EŽTT teisėjams keliamus reikalavimus. Apie juos teisingumo ministras informuos Ministrą Pirmininką. Pastarasis, įvertinęs kandidatūras, Vyriausybei pateiks motyvuotą siūlymą dėl kandidato į ESTT teisėjus ar generalinius advokatus arba dėl 3 kandidatų į EŽTT teisėjus. 

 

Darbo grupę sudarys 7 nariai: Konstitucinio Teismo deleguotasis teisėjas (komisijos pirmininkas), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo deleguotasis teisėjas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo deleguotasis teisėjas, Teisėjų tarybos deleguotasis teisėjas, Lietuvos advokatūros Advokatų Tarybos deleguotasis atstovas, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos (Nacionalinės žmogaus teisių institucijos) deleguotasis atstovas, Lietuvos teisininkų draugijos deleguotasis atstovas.  

 

Kovo mėnesį bus paskelbta nauja kandidatų į EŽTT teisėjus atranka. Atlikus atranką, Europos Tarybos institucijoms bus pateiktas naujas Lietuvos Respublikos kandidatų į EŽTT teisėjus sąrašas. 

Atgal