VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Europos Sąjunga

2023.07.04. Valstybės pagalba. Europos Komisija patvirtino 42 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įmones atsižvelgiant į Rusijos vykdomą karą prieš Ukrainą

Europos Komisija patvirtino 42 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įmones atsižvelgiant į Rusijos vykdomą karą prieš Ukrainą. Schema patvirtinta pagal 2023 m. kovo 9 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis, kuria siekiama remti priemones sektoriuose, kurie yra labai svarbūs spartinant žaliąją pertvarką ir mažinant priklausomybę nuo kuro. Naująja sistema iš dalies keičiama ir pratęsiama 2022 m. kovo 23 d. priimta laikinoji sistema krizės sąlygomis, skirta sudaryti galimybes valstybėms narėms remti ekonomiką dabartinės geopolitinės krizės sąlygomis, jau iš dalies pakeista 2022 m. liepos 20 d. ir 2022 m. spalio 28 d.

Pagal schemą, kuri bus finansuojama pasitelkiant Teisingos pertvarkos fondą, pagalba bus teikiama tiesioginių dotacijų forma. Priemone galės pasinaudoti visų dydžių gamybos ir gavybos sektorių (su tam tikromis išimtimis) įmonės, vykdančios veiklą Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Šia schema siekiama paskatinti paramos gavėjus mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir investuoti į efektyviau energiją vartojančią įrangą. Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytas sąlygas. Tai yra, pagalba: i) neviršys 300 000 eurų vienam pagalbos gavėjui, vykdančiam žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklą, ir 2 mln. eurų vienam pagalbos gavėjui, vykdančiam veiklą visuose kituose sektoriuose; ir, ii), bus suteikta ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. Todėl Europos Komisija padarė išvadą, kad schema yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti Rusijos karo prieš Ukrainą ekonominį poveikį ir paskatintų pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, pateikiama čia.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA. 107620) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

Atgal