VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

2023.08.13. Lietuva prisidės prie teritorinės Europos politikos formavimo

Lietuva kaip partnerė dalyvaus dviejuose Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklo (ESPON) 2030 programos projektuose, kurie padės suinteresuotoms šalims formuoti teritorinę politiką, suteiks gilesnių įžvalgų rengiant bei rengiant strategijas Europos teritorijoms.

Tai atveria naujas galimybes dalintis gerąja patirtimi, perduoti žinias.

Minėti projektai bus įgyvendinti kaip tikslinės teminės analizės.

Pirmasis projektas „Iššūkiai ties Europos Sąjungos išorine Šiaurės Rytų siena“ ieškos naujų teritorinės politikos krypčių, kurios šiam regionui padėtų įveikti didžiausius iššūkius – gyventojų skaičiaus mažėjimą, kultūrinius ir verslo praradimus.

Šiame projekte iš Lietuvos pusės bus analizuojamas Utenos miestas, kurį atstovauja VšĮ „Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras“, jungiantis 8 Lietuvos savivaldybes Šiaurės Rytų Lietuvoje.

Kartu su Lietuva projekte dalyvauja Latvija (Lataglos planavimo regionas), Estija (Idu-Viru apskrities savivaldybių sąjunga) ir Suomija (Pietų Karelijos regioninė taryba).

Projektą sumanė bei jam vadovauja Suomija.

Antrasis projektas „Fizinės gyvenamosios aplinkos pažeidžiamumo, atsparumo ir atkūrimo politika“ analizuos visuotinio atšilimo sukeltų stichinių nelaimių, tokių kaip sausros, potvyniai išprovokuotas krizes miestuose ir jų valdymo politiką, papildant ją atkūrimo ir neigiamo poveikio švelninimo strategijomis, padedančiomis prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių.

Šiame projekte bus nagrinėjama visa Lietuvos teritorija

Padedant Aplinkos ministerijos Architektūros ir inovacijų politikos grupei į jį žadama įtraukti vietinius žinovus ir planavimo žinovus, kad jie pateiktų reikalingas žinias, o sukauptais duomenimis pasidalintų įvairiuose nacionalinio teritorinio planavimo formatuose – Lietuvos urbanistiniame forume, vyriausiųjų savivaldybių architektų susitikimuose.

Kiti projekto partneriai yra jo sumanytojas Belgiją atstovaujantis Flandrijos Aplinkos ir teritorinės plėtros departamentas, Europos erdvių taryba, Europos miestų planuotojų taryba, Olandijos Enschede miesto savivaldybė, Pietų regioninė taryba, veikianti Maltoje, Prancūzijos Teritorinio planavimo ir tvaraus vystymosi generalinis direktoratas, Provanso Alpių Žydrojo kranto regioninė taryba.

Šiais metais ESPON 2030 programos dalyviai iš Europos Sąjungos bei keturių valstybių partnerių – Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos – pateikė penkis tikslinių analizių projektus, iš kurių buvo patvirtinti keturi.

Visos šių metų ESPON 2030 programos temos apėmė vieną teminę pirmenybę – „Teritorijos, atsparios krizėms“.

 

 

Atgal