VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

mirė Lietuvos patriotas, žurnalistas ir publicistas Algimantas Liekis

    Algimantas Liekis gimė 1943 m. spalio 16 d. Stokaičiuose (Žygaičių vlsč. Tauragės apskr.) 1966 m. baigė KPI. 1968-1984 metais dirbo „Mokslo ir technikos“, „Spoarnų“ ir „Staybos ir architektūros“ žurnalų skyriaus vedėju ir jų vyr.redaktoriumi. 1982 m. apgynė istorijos mokslų kandidato (dabar dr.) disertaciją.1984-1991 m. Istorijos instituto Mokslo ir technikos teorijos skyriaus vedėjas ir tęstinių leidinių „Lietuvos mokslas“ 1990-1997 m. iniciatorius ir leidėjas, nuo 1997 m. – atkurto jo iniciatyva  -„Lietuvių tauta“ (1907-1936) leidėjas ir vyrs redaktorius; 1996 – 2003 m. dėstė Vilniaus universitete Komunikacijos fakultete, nuo 2003 m. – Tarptautiniame žinių vadybos ir ekonomikos centre, nuo 1997 m. dar ir VGTU, nuo 2002 m. VGTU Mokslotyros centro direktorius, doc. (2003), profesorius. Stažavo Amerikos universitetuose  1993, 1995, 1998, 2001 metais. Parašė, sudarė ir išleido knygas: „Lietuvos šaulių sąjungos istorija (Jonas Matusas, sud. A.Liekis) (1992); „Šauliškumas, tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomybė (Aut. Ir sud., 1993); „Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas 1943-1993“ (aut. Ir sud., 1993);  „Nenugalėtoji Lietuva“ (6t.1996-2002 t. 2,3,4 (sud.), t.1, 5 (autorius); „LKP agonijos kronika“ (2 t. 1996-1997); „Lietuvos sienų raida“ (2 t., 1996-1997; 1 t. sud. 2-jo autorius ir bendrautoris); „Lietuvos Respublikos prezidentai“ (1995-1997); „Signatarai. Vasaro 16-oji“ (1996); „Lietuvos karo aviacija.1919-1940“ (1999); „Lietuvos Laikinoji vyriausybė.1941.06.22-08.05“ (2000); „Amerikos lietuvių kultūros archyvas. ALKA“ (2001); „Lietuvos mokslų akademija: 1941-1990“ (2001);  „Lietuvių karyba ir ginkluotė“ (2002); „Akademikas Algirdas Gaižutis (2003); „Lietuvių tautos-lietuvių kalbos likimas. Lietuvių spauda tėvynėje ir svetur“ (3 t.2004-2005); „Sąmokslo kronika.(2003-2005 m.) (2005, sud.);“Vainutas“ (2006); „Lietuvių tautos prisikėlimas: Šviesuoliai inteligentai lietuvių tautos istorijoje iki 1920 metų)“(2007); „Teisė ir teisingumas Lietuvoje“ (2008); “Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas“ (2009); „Lenkų skriaudų lietuviams istorijos apžvalga“ (2011); „Lietuvių tauta. Svetimi lietuvių namuose“ (2014); „Prezidentas Antanas Smetona (1874-1944). Tauta ir nepriklausomybė jo raštuose, kalbose.“ (2018), e.

         Istoriko Algimanto Liekio visa kūrybinė rašytojo, mokslininko ir žurnalisto veikla yra persunkta rūpesčiu ir nerimu dėl mūsų Tautos ir jos valstybingumo likimo ir išlikimo globalizacijos cunamių pagairėje. Kaip tik šia tema jis parašė per 40 monografijų, sudarė per 60 knygų ir paskelbė viešojoje spaudoje daugiau negu 1500 straipsnių. Sunku net įsivaizduoti, kad vienas žmogus gali tiek nuveikti, savo nenuilstančia kūrybine veikla atlikti tokį žygdarbį.  Tai dar kartą patvirtina, kad  kūrybingas ir darbštus lietuvis titaniškai daug gali padaryti

     Ilsėkis ramybėje mielas ir darbštus LIETUVI, PATRIOTE! Tegul  Lietuvos žemė visada bus rami, o Dangus virš Tavo žemės kauburėlio visada taikus.

Prof. Ona Voverienė ir Tavo amžininkai

Vilnius, 2019.08.16

Atgal