VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12.26. Mirė partizanas Jonas Čeponis-Vaidila (Vaidevutis)

Gruodžio 25 d. mirė Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalierius, Laisvės premijos laureatas, Laisvės kovų dalyvis, Tauro apygardos partizanas Jonas Čeponis-Vaidila (Vaidevutis) (1925-2019), pranešė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC).

Jonas Čeponis-Vaidila (Vaidevutis) (1925-2019) | vle.lt nuotr.

Užuojautą mirusio Lietuvos laisvės kovotojo artimiesiems ir bendražygiams pareiškė Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba bei Kovo 11-osios g. bendrija. „Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams. Tegul Jono patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje“, – rašoma užuojautoje.

Jonas Čeponis gimė 1925 m. gegužės 6 d. Pagojaus km., Pasvalio valsč. Besimokydamas Pasvalio gimnazijoje priklausė Lietuvos šaulių sąjungai ir ateitininkų organizacijai. 1943 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją ir į antinacinę pogrindžio organizaciją Lietuvos laisvės armija. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai ir suėmus keletą Lietuvos laisvės armijos narių, pasitraukė iš seminarijos ir perėjo į nelegalią padėtį.

1947 m. – Tauro apygardos Birutės rinktinės partizanas, slapyvardžiu Vaidila, 1948 – Tauro apygardos 25-osios kuopos partizanas, slapyvardžiu Vaidevutis. 1948 m. per susišaudymą Kaune sunkiai sužeistas ir suimtas.

Atgal