VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12.27.UŽUOJAUTA MIRUS JONUI ČEPONIUI

Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius

 

Mirus Laisvės premijos laureatui, ilgamečiui Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui, Lietuvos pasipriešinimo bolševikų okupacijai dalyviui, sąjūdininkui, partizanui, dimisijos pulkininkui Jonui Čeponiui.

 

Kam nusviro galva,

Tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.

Atgal