VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02.19. Vasario 16 d. mirė TS-LKD Justiniškių skyriaus ilgametė narė Ona Galdikienė

TS-LKD Vilniaus m. Justiniškių skyrius nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius,  mirus TS-LKD ilgametei narei Onai Galdikienei.

Onutė Valatkevičiūtė tremtyje Krasnojarske. Apie 1955 metus

Ona Galdikienė (mergautinė pavardė Valatkevičiūtė) 1930 10 25 gimė Alytaus apskrities Liškiavos parapijos Žeimių kaime. Dvidešimtmetė Onutė Valatkevičiūtė, Ryliškių mokyklos mokytoja ir Vilniaus pedagoginio instituto prancūzų kalbos ir literatūros studentė, buvo ištremta į Sibirą. Kiti šeimos nariai – jos Mama, broliai su šeimomis, sesuo – jau buvo ištremti kiek anksčiau. 
Sibiro tremtyje, Krasnojarske, sutiko savo gyvenimo meilę – buvusį politinį kalinį ir tremtinį Marceliną Galdiką, Krasnojarske ir susituokė. Į Lietuvą iš tremties grįžo 1955 m. gruodį ir apsigyveno Druskininkuose, o nuo 2000 m. - Vilniuje. Santuokoje pragyveno 65 metus, kol mirtis juos išskyrė. 
Lietuvoje susilaukė ir užaugino 2 vaikus – dukrą, Kovo 11-osios Akto signatarę, Europos reikalų ministrę dr. Laimą Andrikienę, ir sūnų, buvusį Sveikatos apsaugos ministrą prof. Juozą Galdiką. Sulaukė keturių anūkų. Visi anūkai jau suaugę, baigę universitetus, kuria savo gyvenimus. 

Atgal