VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

04.02. In memoriam Lietuvos patriotei Danutei Banionytei-Lankaitienei

Mirus Lietuvos patriotei Danutei Banionytei-Lankaitienei (1922 -2020)

 

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams ir artimiesiems.
Tegul Danutės pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje. 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos sąjūdis bei Kovo 11-osios g. bendrija

2010 m. Kauno rotušėje

Danutė Banionytė gimė  1922-05-31 Kaune Juozo Banionio  ir Onos Blažaitytės-Banionienės  šeimoje. Tėvai buvo žmonės su polinkiu kūrybai, dalyvavo saviveiklinėje veikloje, gerai dainavo. Tėvas buvo kelnių siuvėjas. Tėvams išsiskyrus, Danutė  liko gyventi su motina, brolis Donatas Banionis (1924-2014) – Lietuvos teatro, kino, televizijos aktorius, režisierius)  – su tėvu.

Baigė Kauno Šv. Kazimiero seserų Kongregacijos mergaičių gimnaziją. Tapo nacistinės Vokietijos Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio, rezistento, publicisto bei visuomenininko, 
 Vlado (Telksnio) Lankaičio (1915-2018) žmona. Užaugino dvi dukras. Dirbo Šiaulių raj.  Šakynos vaistinėje (Nuo 1949 metų)  vaistinės punkto vedėja. Nuo 1977 m. gyveno Kaune Vilijampolėje.

 Danutė buvo tikra Lietuvos patriotė ir nuoširdžiai visada  pasidalindavo savo prisiminimais apie svarbius istorinius  įvykius Lietuvoje, pvz, kai paskutinį kartą matė prezidentą A. Smetoną jo automobilyje 1940 m. birželio 15 d. Vilniaus gatvėje Kaune, apie pirmuosius sovietinius tankus Savanorių pr. Kaune, apie visuotinį kauniečių pasipiktinimą ir siaubo jausmą dėl sovietinių trėmimų ir vėliau vykdyto nacių žydų holokausto ir apie kitus įvykius.

Atgal