VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

06.20.IŠĖJO MOKYTOJA VASILIAUSKIENĖ

Šiandien, birželio 20-osios naktį Rokiškio ligoninėje, pasitraukė iš žemiškojo gyvenimo, bet ne iš mūsų atminties ilgametė Karaliaučiaus krašto lietuvių gimtosios kalbos mokytoja misionierė, viena iš Krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos steigėjų bei vietos lietuvių kultūros draugijos „Birutė“ atkūrėjų, draugijos laikraščio „Naujoji aušra“ redaktorė ir leidėja, Garbės aukso ženklo Už nuopelnus (2006) ir Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiaus (2007) kavalierė  Vanda VASILIAUSKIENĖ (1926.10.31 – 2020.06.20). Ji buvo Kaukėnų, Ližaičių, Naujosios, Gastų rusų mokyklų lietuvių kalbos fakultatyvų mokytoja. Jos pastangomis nemažai Karaliaučiaus srities lietuvių vaikų buvo perkelti į Vilniaus Lietuvių mokyklos vidurinę mokyklą. MOKYTOJA bus laidojama pirmadienį Rokiškyje.

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narių ir daugelio Mažosios Lietuvos bičiulių vardu reiškiu užuojautą Mokytojos sūnaus šeimai ir kitiems jos artimiesiems.

Vytautas Šilas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas

Atgal