VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

06.21. Mirė vienas garsiausių JAV lietuvių visuomenės veikėjų Stenlis Balzekas

Birželio 18 d., ketvirtadienį, eidamas 96-uosius metus mirė vienas garsiausių JAV lietuvių visuomenės veikėjų, Lietuvos garbės konsulas Floridoje Stenlis Balzekas (Stanley Balzek) jaunesnysis.

Stenlis Balzekas | Aasmeninė nuotr.

Dėl S. Balzeko jaunesniojo mirties užuojautą artimiesiems, bičiuliams, JAV ir Pasaulio lietuvių bendruomenėms pareiškė Prezidentas Gitanas Nausėda  bei užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

G. Nausėdos teigimu, S. Balzekas buvo nuoširdus Lietuvos draugas, savo gyvenimu ir darbais stiprinęs lietuvybę pasaulyje. „Reiškiu gilią užuojautą velionio artimiesiems bei bičiuliams, Pasaulio lietuvių bendruomenei, ir visiems, kam brangūs jo puoselėti idealai. Tebūnie jo atminimas mums įpareigojimas tęsti lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo darbus visame pasaulyje“, – rašoma prezidento užuojautoje.

S. Balzekas gimė 1924 m. spalio 8 d. Čikagoje. 1951 m. baigė Čikagos De Paulo universitetą. Nuo 1948 m. buvo bendrovės „Balzekas Motor Sales“, įkurtos 1919 m. prezidentas. 1966 m. birželio 22 d. Čikagoje nupirktos ligoninės patalpose įkūrė Balzeko lietuvių kultūros muziejų, tapusį svarbiu lietuvių išeivijos kultūros ir informacijos centru. 

Nuo 1975 m. S. Balzekas  buvo Amerikos lietuvių demokratų partijos, nuo 1979 m. Lietuvių fondo, nuo 1980 m. Amerikos pramonės rūmų narys. Nuo 1981 m. Amerikos lietuvių tarybos prezidiumo narys ir viceprezidentas. Nuo 1989 m. reklamos ir ryšių su visuomene agentūros „Archer International“ vadovas. JAV pareigūnus konsultuoja tautinių kultūrų ir jų tarpusavio santykių klausimais. 1990 m. įsteigė Čikagos ir Vilniaus miestų draugystės komitetą, jo pirmininkas. Nuo 2000 m. Lietuvos Respublikos garbės konsulas Floridoje (Palm Byčas).

S. Balzekas yra apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu (1992), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi (2016).  2019 m. S. Balzekui už nuopelnus puoselėjant Lietuvos istorinį-kultūrinį paveldą buvo suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės Bajoro vardas.  Šiemet už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir kuriant gerovę Lietuvoje S. Balzekas buvo apdovanotas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu.

 

 

Atgal