VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

06.27. In memoriam Vanda Vasiliauskienė

 

 Vanda Vasiliauskienė. A. Minkevičienės nuotr.

Mirus Karaliaučiaus krašto lietuvių gimtosios kalbos mokytojai misionierei, Garbės aukso ženklo Už nuopelnus (2006) ir Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiaus (2007) kavalierei,  „Lietuvos aido“ autorei  Vandai VASILIAUSKIENEI (1926.10.31 – 2020.06.20), reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnaus šeimai ir artimiesiems.

„Lietuvos aido“ kolektyvas

Atgal