VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

09.21. Mirė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, profesorius Romas Pakalnis

Rugsėjo 20 d., eidamas 80-uosius metus, mirė žinomas aplinkosaugininkas, miškininkas, iškilus visuomenės veikėjas, sąjūdininkas profesorius Romas Pakalnis. Romas Pakalnis visą gyvenimą skyrė krašto gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui.

 profesorius Romas Pakalnis

R. Pakalnis gimė 1941 m. sausio 4 d. Utenos apskrities Kirklių kaime. 1958 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, 1963 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. 1963 m. Radviliškio miškų ūkio Šeduvos girininkijos miško technikas, 1964 m. Radvilonių girininkas. Jam vadovaujant pastatyta Radvilonių girininkija, prie Radvilonių pasodinta 12 ha eglių kultūrų. 1965 m. atliko privalomąją karo tarnybą SSRS kariuomenėje. 1966 m. Jonavos miškų ūkio miško ruošos punkto viršininkas. 1966–1969 m. studijavo LSSR MA Botanikos instituto aspirantūroje, 1971 m. biologijos mokslų kandidatas.  1970–1974 m. Botanikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1974–1981 m. Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vyresn. mokslinis bendradarbis, nuo 1981 m. laboratorijos vadovas. 1984–1989 m. dar ir Botanikos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 1989–2002 m. direktorius. Dirbdamas Botanikos institute kartu su prof. Kaziu Ėringiu buvo naujos Kraštovaizdžio ekologijos srities pradininkas. Nuo 2001 m. VPU profesorius.

Nuo 1989 m. Vilniaus gamtos apsaugos draugijos pirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir I Sąjūdžio seimo narys. 1992–1997 m. Lietuvos švietimo tarybos pirmininkas. Nuo 1993 m. Lietuvos botanikų draugijos prezidentas. Nuo 1995 m. Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos vicepirmininkas, 1997–1999 m. šios konferencijos pirmininkas. Nuo 1997 m. Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas. 1998 m. vienas iš Gamtosaugos politikos klubo steigėjų ir jo pirmininkas. 2000–2008 m. Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys ir pirmininkas.

R. Pakalnis 1981–1985 m. buvo tarptautinės programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinio komiteto sekretorius. Nuo 1985 m. to komiteto pirmininko pavaduotojas. 1984 m. su bendradarbiais parengė Lietuvos kompleksinę gamtos apsaugos schemą. 1992 m. parengtos gamtosaugos koncepcijos, 1993 m. parengtos Lietuvos švietimo koncepcijos bendraautoris. 1998 m. kartu su bendraautoriais parengė LR Biologinės įvairovės išnaudojimo strategiją ir veiksmų planą, Lietuvos ekologinio švietimo koncepciją, Valstybinę aplinkos monitoringo programą, suredagavo Lietuvos profesinio rengimo Baltąją knygą, 1999 m. Ignalinos AE regiono specializuoto monitoringo programą, Lietuvos biologinės įvairovės šalies studijos programą, 2000 m. Lietuvos valstybinių parkų išvystymo projektą. 1996 m. Botanikos institutas pradėjo leisti mokslinį periodinį žurnalą „Botanica Lithuanica“, kurio kasmet išleidžiama 4 numeriai, jo vyr. redaktorius. Paskelbė per 170 straipsnių. Parašė ir išleido keletą knygų iš ekologijos, gamtos apsaugos, kraštotyros.

2012–2018 m. R. Pakalnis buvo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku, 2017–2020 m. visuomeninio judėjimo „Talka kalbai ir tautai“ Tarybos narys.

Prezidentas pareiškė užuojautą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl profesoriaus, miškininko, aplinkosaugininko ir paveldosaugininko, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Romo Pakalnio mirties.

Pasak Prezidento, Lietuva neteko ryškios asmenybės, kuri visu savo gyvenimu paliudijo ištikimybę šalies gamtos, jos kultūrinio ir nekilnojamojo paveldo apsaugai, žmogaus, kuris įkūnijo esminius lietuviškojo identiteto bruožus.

Dar sovietmečiu R. Pakalnis aktyviai ėmėsi žygių už žalią Lietuvą, dalyvavo ekologiniame judėjime, be kita ko, kovodamas prieš Kremliaus planus eksploatuoti naftos telkinį prie Kuršių nerijos. Vienas ekopolitikos pionierių Lietuvoje R. Pakalnis dalyvavo „Žemynos“ klubo steigime ir veikloje, o ši iniciatyva ilgainiui tapo viena iš Sąjūdžio ištakų. 1988 metų birželio 3 dieną jis buvo išrinktas į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę.

Prezidento teigimu, R. Pakalnio veikla nepriklausomoje Lietuvoje yra pilietiškumo principingai reiškiant savo poziciją pavyzdys. Jis pasižymėjo kaip vienas autoritetingiausių Lietuvos paveldosaugininkų, buvo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, taip pat prisidėjo prie Lietuvos švietimo koncepcijos kūrimo ir įgyvendinimo.

Netekties valandą Prezidentas palinkėjo stiprybės profesoriaus R. Pakalnio šeimai, artimiesiems, bendražygiams ir visiems, kuriems teko pažinoti šią neeilinę asmenybę.

Seimo Pirmininkas reiškia užuojautą

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis Seimo ir savo vardu reiškia nuoširdžią užuojautą botaniko ir visuomenininko profesoriaus Romo Pakalnio artimiesiems.

„Profesorius Romas Pakalnis išliks ryžtingumo ir atkaklumo pavyzdžiu, kuris kovoje už Lietuvos laisvę neatsiejamą matė ir kovą už mūsų šalies gamtą. Šią misiją jis įprasmino kasdien gerindamas Lietuvos aplinkosaugą bei švietimą. Dėl to jo darbai neabejotinai įkvėps ateities kartas. Reiškiu nuoširdžią užuojautą profesoriaus artimiesiems, kolegoms ir bičiuliams“, – teigė Seimo vadovas.

Laidojamas bus rugsėjo 21 d., pirmadienį, 15 val. Viršuliškių kapinėse šeimos kape.

 

Atgal