VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12.11. Mirė literatūrologė, teatrologė Irena Veisaitė

Eidama 93-iuosius metus mirė literatūrologė, teatrologė Irena Veisaitė. LRT.lt tai patvirtino buvusi festivalio „Sirenos" meno vadovė, ilgametė profesorės draugė, Audra Žukaitytė.

I. Veisaitė gimė 1928 m. sausio 9 d. Kaune.

Nuo 1934 m. iki 1941 m. ji mokėsi Šolom Aleichemo gimnazijoje. Per Antrąjį pasaulinį karą Kauno gete neteko motinos. 1944 m. pavasarį Stefanija Ladigienė, nepaisydama rizikos, išgelbėjo ją, priglaudusi ir paslėpusi savo namuose. Čia I. Veisaitė gyveno iki 1946 m. kovo 14 d., kai sovietai areštavo S. Ladigienę.

1947 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnaziją. 1953 m. Maskvos universitete baigė germanistikos studijas. 1963 m. Leningrado universitete apgynė mokslų daktaro disertaciją.

Nuo 1953 m. iki 1997 m. Vilniaus pedagoginiame universitete dėstė Vakarų Europos literatūrą, vokiečių literatūrą, XX amžiaus teatro istoriją. Nuo 1965 m. - docentė, nuo 1999 m. - VPU garbės profesorė.

Nuo 1963 m. žinoma ir kaip teatro kritikė. I. Veisaitė paskelbė per 200 straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje, buvo mokyklinių vadovėlių bendraautorė, keliolikos knygų sudarytoja.

1990 m. I. Veisaitė kartu su profesoriumi Česlovu Kudaba buvo Atviros Lietuvos fondo (ALF) steigėja, iki 1993 m. - ALF valdybos vicepirmininkė, o nuo 1993 m. iki 2000 m. birželio mėnesio - ALF valdybos pirmininkė. Taip pat buvo įvairių tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (valdybų) narė.

I. Veisaitė buvo įvertinta daugybe apdovanojimų: Ketvirtojo laipsnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu, Sugiharos fondo - „Diplomatai už gyvybę" apdovanojimu - Metų Tolerancijos žmogus, Barboros Radvilaitės medaliu už nuopelnus kultūrai ir švietimui, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklu. 2012 m. Gėtės institutas ją apdovanojo Gėtės medaliu už viso gyvenimo veiklą, kuri buvo varomoji vokiečių ir lietuvių kultūrinių mainų jėga, už kūrybiškumą ir pilietinę drąsą sakyti tai, kas ne visiems patinka.

I. Veisaitė yra įvertinta Vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro didžiuoju kryžiumi už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje. Lenkijos Respublikoje, Seinuose įsikūręs Tautų, kultūrų ir menų „Paribio" fondas skyrė „Paribio Žmogaus" („Człowiek Pogranicza") titulą. Yra gavusi Vokietijos Federacinės Respublikos ordino „Už nuopelnus" Didįjį kryžių.

Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl profesorės Irenos Veisaitės mirties

Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl literatūrologės, teatrologės, žmogaus teisių aktyvistės Irenos Veisaitės netekties.

Pasak prezidento, šalį apėmusi pandemija šiandien nusinešė nepalaužiamos dvasios, išminties, santaikos ir tolerancijos žmogaus, iškilios kultūros pasaulio asmenybės gyvybę. „Visas šviesaus atminimo profesorės gyvenimas, akademinė, socialinė, visuomeninė veikla - tai lyg paminklas humanistinėms vertybėms, išgryninantis pagarbos vienas kitam idėjas, suartinantis tautas ir žmones", - sakė šalies vadovas.

Išgyvenusi tarpukarį, nacių okupaciją, sovietmetį ir Nepriklausomybės atkūrimo metus, I. Veisaitė tiesė tiltus per šias epochas skiriančias nesusikalbėjimo prarajas. Holokausto metu praradusi didelę savo šeimos dalį, išgelbėta lietuvių moters, kuri pati paskui atsidūrė Gulage, vaikystėje patyrusi visą totalitarinių režimų siaubą, kaip intelektualė brendusi brutalioje, suvaržytoje sovietų Lietuvoje, ji niekada neužsidarė kaltinimų ir nuoskaudų nelaisvėje. Vietoj to I. Veisaitė visad skleidė meilę ir toleranciją, sugebėdama kiekviename mūsų visų pirma įžvelgti žmogų, o tik paskui tautybę, religiją ar ideologiją, kviesdama išgirsti vieniems kitus ir būti kartu bendram mylimo krašto labui. „Pati savo gyvenime nedariusi kompromisų moralės klausimais, profesorė turėjo neįtikėtiną savybę suprasti ir užjausti, bet neteisti. Jos mintys ir žodžiai Lietuvai visada išliks svarbiu orientyru kalbant apie žmogiškumą ir viltį", - užuojautoje teigė prezidentas, dėkodamas už I. Veisaitės ypatingą vaidmenį sprendžiant skaudžius žydų ir lietuvių santykių klausimus, dalyvaujant istorinio susitaikymo dialoge.

Profesorė išeidama paliko ne tik didžiulį kultūrinį palikimą kaip puiki literatūrologė, germanistė, teatrologė ir pedagogė, bet ir labai ryškų pėdsaką kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. I. Veisaitės dėka Lietuvoje pradėjo veiklą Atviros Lietuvos fondas, vienas pirmųjų laisvos intelektualios minties židinių, ji aktyviai įsijungė į nepriklausomos Lietuvos kūrimo procesą.

I. Veisaitės nuopelnai Lietuvai įvertinti ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro didžiuoju kryžiumi, ketvirtojo laipsnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu ir kitais svarbiais Lietuvos bei kitų valstybių apdovanojimais.

Dėl šios skaudžios netekties šalies vadovas liūdi kartu su I. Veisaitės artimaisiais, bendražygiais, kolegomis, buvusiais studentais ir visa Lietuvos kultūros bendruomene. 

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen Seimo ir savo vardu reiškia nuoširdžią užuojautą teatrologės, literatūrologės Irenos Veisaitės artimiesiems ir visai kultūros bendruomenei.

„Irena Veisaitė buvo iškili, išskirtinės erudicijos asmenybė, palikusi neišdildomą pėdsaką kultūros istorijoje. Jos indėlis teatro kritikos, literatūrologijos ir pedagogikos srityse bei tarptautinių ryšių puoselėjime neišmatuojamas. Netekome ryškios visuomenės veikėjos, savo gyvenimo veiklą nuoširdžiai grindusios humanistinėmis vertybėmis ir tolerancija", - teigia Lietuvos parlamento vadovė.

Sunkią netekties valandą Seimo pirmininkė Irenos Veisaitės artimiesiems ir bičiuliams linki dvasios stiprybės.

Dėl Irenos Veisaitės mirties užuojautą pareiškė ir ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.

„Netekome šviesios asmenybės, įžvalgios teatro bei literatūros kritikės ir garsios visuomenininkės Irenos Veisaitės. Visas sudėtingas ir laikmečių perversmais paženklintas šios kūrėjos gyvenimas kupinas meilės žmonėms ir gimtajai žemei. Dėl Irenos Veisaitės mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, bičiuliams, žydų ir visai Lietuvos kultūros bendruomenei", - sakoma premjerės užuojautoje.

Koronavirusu sirgusi literatūrologė, teatrologė Irena Veisaitė mirė, eidama 93-iuosius metus.

 

Atgal