VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12.15 Mirus dim. plk. ltn. Jonui UŽURKAI (1947 - 2020)

2020-12-14 mirus Krašto apsaugos sistemos kūrėjui, Nepriklausomybės gynėjui, rašytojui, visuomenininkui, dim. plk. ltn. Jonui UŽURKAI (1947 - 2020),

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Jono pilietiškumo, patriotiškumo ir tautiškumo idėjos bei darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

LIETUVOS SĄJŪDŽIO KAUNO TARYBA BEI KOVO 11-OSIOS GATVĖS BENDRIJA

Atgal