VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

01.03. Vidmantas STANIULIS (1950-2021)

 

Mirus bibliofilui, kolekcininkui ir mecenatui, XXVII knygos mėgėjų draugijos vienam iš atkūrėjų

Vidmantui STANIULIUI (1950-2021)

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 

Danutei, sūnui Nerijui, kitiems artimiesiems ir bendraminčiams.

Tegul Vidmanto kūrybinės veiklos, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba  bei  Kovo 11-osios gatvės bendrija

 

Atgal