VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

01.26. Mirus Arnoldui Aleksandravičiui (1963-2021)

 

2021 m. sausio 20 d. mirus visuomenininkui, Lietuvos žurnalistų draugijos  nariui  Arnoldui Aleksandravičiui (1963-2021)

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems  ir bendražygiams.

 

Tegul Arnoldo pilietiškumo/patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga bei Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba

 

Atgal