VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

03.18. Mirus Šarūnui Valentui VALENTINAVIČIUI (1939-2021)

Mirus veterinarijos gydytojui, žurnalistui, sąjūdiečiui,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos korespondentui

Šarūnui Valentui VALENTINAVIČIUI (1939-2021),

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems  ir bendražygiams.

Tegul Šarūno pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

 

Lietuvos sąjūdis ir Kovo 11-osios gatvės bendrija

Atgal