VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03.25. Mirus Aldonai Žagunienei (1929 -2021)

2021-03-20 Mirus Lietuvos patriotei, Pasieniečių klubo garbės narei Aldonai Žagunienei (1929 -2021)

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams ir artimiesiems.
Tegul Aldonos pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje. 

 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos sąjūdis bei Kovo 11-osios g. bendrija

Atgal