VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

04.05.Mirus ADOLFUI GURSKIUI

Mirus ADOLFUI  GURSKIUI -

lituanistinių studijų kurso draugui,

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ištikimam bičiuliui,

Lietuvos Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimo dalyviui,

Nepriklausomybę atgavus – nacionalinės Lietuvos naujienų agentūros ELTA  buvusiam generaliniam direktoriui,

laikraščio „Lietuvos aidas“ buvusios redakcijos redaktoriui,

Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo evangelisto bažnyčios maldos grupės aktyviam dalyviui,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnui Šarūnui ir kitiems  artimiesiems.

Už savo visuomeninę patriotinę veiklą  Adolfas Gurskis  buvo apdovanotas

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro medaliu, Lietuvos  sąjūdžio  ir kitų visuomeninių organizacijų  žymenimis bei Padėkos raštais.

Adolfo tvirtas Tikėjimas,  meilė Lietuvai ir didelis jo kuklumas visada išliks mūsų atmintyje.

 

LLKS tarybos ir štabo vardu -

Zigmas Tamakauskas

Atgal