VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

06.16. Mirė ilgametis mėnraščio “Gimtinė” leidėjas ir redaktorius, LŽS ir NŽKA narys Kazimieras Račkauskas

Vilniuje birželio 15 dieną mirė ilgametis mėnraščio "Gimtinė" leidėjas ir redaktorius, LŽS ir NŽKA narys Kazimieras Račkauskas.

Kazimieras Račkauskas gimė 1935 metų spalio 21 dieną Bekštonyse (Žaslių vlsč.), 1959 metais baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą, 1966 metais - Vilniaus univesiteto Istorijos-filologijos fakultetą.
1973-1976 metais buvo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantas.1971-1990 metais - Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos centro tarybos pirmininko pavaduotojas. Daktaras (1987).
Dvidešimt metų (1989-2009) buvo mėnraščio "Gimtinė" leidėjas ir redaktorius. Įsteigė leidyklą "Gimtinė".
1989 metais inicijavo T. Daugirdo ir kitų šviesuolių 1919 metais pradėtos kurti Tėvynės pažinimo draugijos (TPD) atgaivinimą, buvo renkamas koordinatoriumi. 2004-2012 metais buvo valdybos pirmininkas, nuo 2013 m. - garbės pirmininkas, svarbiausių TPD tautotyros ir edukacinių projektų autorius bei vadovas.
1993 metais įsteigė Tėviškės pažinimo paramos fondą, kurio tikslas - telkti tautotyros savanorių sąjūdžio rėmėjus. Parašė straipsnių apie kraštotyrą, apsakymų, eilėraščių. Parašė knygas "Tegyvuoja gyvenimas" (1965), "Kraštotyros sąjūdis Lietuvoje" (1987), "Aukštadvaris", "Mano gimtinė" (abi 2002), "Bekštonys: kaimas Paparčių ir Kernavės pašonėj" (2009), "Paparčių šviesos židinys: mokyklos praeities fragmentai" (2010). Vienas ir su kitais sudarė straipsnių rinkinių apie kraštotyrą, bibliografinių rodyklių.
LŽS narys nuo 1963 metų. Pastaraisiais metais aktyviai dalyvavo LŽS Senjorų klubo veikloje.
NŽKA narys, 2007 metais suteiktas valstybės pripažinto meno kūrėjo statusas,
Lietuvos žurnalistų draugijos garbės narys (2015).
2016 metais apdovanotas auksiniu Santarvės medaliu "Už santarvės puoselėjimą".
Lietuvos žurnalistų ir kraštotyrininkų šeimos neteko gabus publicisto, aktyvaus kraštotyrininko, leidėjo ir redaktoriaus.
Nuoširdžiai užjaučiame kolegos Kazimiero šeimą ir artimuosius.
***
Atsisveikinti su kolega Kazimieru galima laidojimo namuose „Nutrūkusi styga" (Ąžuolyno g. 10) birželio 16 dieną 14-20 val, ir birželio 17 d. 9-16 val. Bus palaidotas Liepynės kapinėse.

www.lzs.lt

Atgal