VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

07.13. UŽUOJAUTA MIRUS JUOZUI KUORUI 1934.04.10-2021.07.13

Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius

Mirus Televizijos bokšto gynėjui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui,  buvusiam Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkui,   ilgamečiam Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariui.

Kam nusviro galva,

Tam Dangaus angelai

Vainiką iš deimantų pina.

Atgal