VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

10.02. In memoriam. Petras Juodelė (1924 05 20 – 2021 05 15)

Rokiškio krašte gimiau, mokiausi, grojau ir dainavau, - svajonę liaudies menui auginau. Su mūzom dviem draugavau, abi jas vardais – Poezijos ir Muzikos – vadinau. Pirmosios jaunystės metus aš muzikai labiau patikėjau. Antrosios sulaukęs – meilę poezijai širdyje pasėjau.

Petras Juodelė – Lietuvos nusipelnęs kultūros veikėjas, šv. Kazimierodraugijos Garbės kancleris, LNRS ir LML „Spindulio“ draugijos narys.

Petras Juodelė

Baigė Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnaziją, vėliau Lietuvos valstybinę konservatoriją. Dirbo Šiauliuose muzikos mokyklos direktoriumi. Vėliau persikėlė į Vilnių, kur dirbo Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos direktoriumi. Vadovavo įvairiems muzikos mėgėjų kolektyvams. Buvo net 6 Dainų švenčių vyriausiuoju dirigentu.

Išleido keletą poezijos ir prozos knygų,  11-oje almanachų yra jo kūrybos.

Paskui mylimąją Tessą, talentingą pianistę, iškeliavo dirbti į Šiaulius. Čia ir susituokė. Gimė sūnus Arūnas ir duktė Rita, susilaukė 2 anūkų ir 4 proanūkių. 2015 metais Tessa išėjo į Amžinybę. 2019 metais P. Juodelė žmonai atminti išleido knygą „Tessa“.

Įvyksta tarsi stebuklas –

Ateina žmogus į pasaulį

Kaip žiedas pavasario

Aušros ilgesy.

Ateina, pabūna, pražįsta,

Galiausiai nuvysta...

Išeina be teisės

Sugrįžt atgalios.

Palieka tik žodis soneto

Ir muzikos aidas...

ATMINTYJE.

Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugija

 

 

 

Atgal