VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

11.23. Užuojauta dėl Juozo Jakavonio mirties

 

         Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui, Laisvės premijos ir Partizanų vado A. Ramanausko – Vanago premijos laureatui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui

                              partizanui  Juozui Jakavoniui – Tigrui,

nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą - LLKS tarybos narę Angelę, kitus jo artimuosius bei bendražygius.

         Juozo Jakavonio buvęs  prasmingo gyvenimo kelias tegul būna mums  gyvu pavyzdžiu saugant Lietuvos Nepriklausomybę, jos orumą, daiginant jaunimo širdyse patriotizmą, mūsų tautos dvasinių vertybių puoselėjimą.

 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba

2021-11-23

 

 

Atgal