VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12.27. In memoriam BRONISLOVUI JUOSPAIČIUI-DIREKTORIUI

Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadui, Laisvės premijos laureatui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui BRONISLOVUI  JUOSPAIČIUI-DIREKTORIUI, nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius ir bendražygius.

Bronislovas Juospaitis-Direktorius. Kosto Kajėno nuotr.

 

 Bronislovo Juospaičio buvęs prasmingo gyvenimo kelias tegul būna mums gyvu pavyzdžiu saugant Lietuvos Nepriklausomybę, jos orumą, daiginant jaunimo širdyse patriotizmą, mūsų tautos dvasinių vertybių puoselėjimą.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba.

Atgal