VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2022.03.27. UŽUOJAUTA EDVARDUI ŠIUGŽDAI DĖL JO MYLIMOS ŽMONOS MIRTIES

 

Po sunkios ligos mirus antisovietinio pogrindžio dalyvei,

apdovanotai LDK Gedimino ordino Riterio Kryžiumi  -

LIVIJAI  ŠIUGŽDIENEI,

besirūpinusiai mūsų tautos dvasinių vertybių išsaugojimu ir puoselėjimu,

 nuoširdžiai užjaučiame jos giliai liūdintį vyrą, idėjinį bendražygį Edvardą –

 VšĮ „Naujasis amžius“ direktorių, laikraščio „XXI amžius“ redaktorių

bei kitus artimuosius.

 Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba ir štabas

Atgal