VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2022.12.31. Į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI

Kaip pranešė Šventasis Sostas, šįryt 9.34 val. Vatikano Mater Ecclesiae vienuolyne, sulaukęs 95 metų, mirė Popiežius emeritas Benediktas XVI (1927-2022). Pasak LVK pirmininko arkivysk. G. Grušo, «savo pontifikato metu Benediktas XVI vystė ir gilino Bažnyčios mokymą, kuriame buvo pabrėžiamos krikščioniškosios Vakarų civilizacijos šaknys. Jis kvietė sugrįžti prie Kristaus ir evangelizuoti visuomenę, kad būtų kuriama meilės civilizacija». Lietuvos vyskupai kviečia melstis už mirusįjį Popiežių emeritą, dėkojant už jo pontifikatą, kurio metu daug dėmesio buvo skirta ir Lietuvai.

Apačioje pateikiame trumpą Popiežiaus emerito Benedikto XVI biografiją:

Josephas Ratzingeris gimė 1927 m. balandžio 16 d. Marktl am Inn (Passau vyskupija, Vokietija). 1946-1951 m. studijavo filosofiją ir teologiją Fraizingo Aukštesniojoje filosofijos ir teologijos mokykloje bei Miuncheno universitete. 1951 m. birželio 29 d. gavo kunigystės šventimus. 1953 m. apgynė disertaciją tema Dievo tauta ir Dievo namai Augustino mokyme apie Bažnyčią ir gavo teologijos daktaro laipsnį. Dėstė fundamentinę ir dogmatinę teologiją įvairiose aukštosiose mokyklose, tarp jų – Bonos (1959-1969), Miunsterio (1963-1966) ir Tiubingeno (1966-1969) universitetuose.

Popiežius BENEDIKTAS XVI ir Lietuvos vyskupai ad limina metu, 2006     © L'Osservatore Romano, 2006

1977 m. kovo 25 d. šv. Popiežius Paulius VI paskyrė kun. J. Ratzingerį Miuncheno ir Fraizingo arkivyskupu. 1977 m. gegužės 28 d. J. Ratzingeris buvo konsekruotas vyskupu. 1977 m. birželio 27 d. šv. Paulius VI pakėlė arkivysk. J. Ratzingerį kardinolu ir suteikė jam Santa Maria Consolatrice al Tiburtino titulą.

1981 m. lapkričio 25 d. šv. Popiežius Jonas Paulius II paskyrė kard. J. Ratzingerį Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu. Taip pat jis buvo paskirtas Popiežiškosios Biblijos komisijos ir Tarptautinės teologinės komisijos pirmininku, vadovavo Katalikų Bažnyčios katekizmo rengimo komisijai. 1993 m. balandžio 5 d. šv. Jonas Paulius II pakėlė J. Ratzingerį į kardinolus vyskupus, suteikdamas jam suburbikaninės Velletri-Segni vyskupijos titulą. 1998 m. lapkričio 6 d. kard. J. Ratzingeris buvo paskirtas Kardinolų kolegijos vicedekanu, o 2002 m. lapkričio 30 d. – šios kolegijos dekanu. Kard. J. Ratzinger sukūrė 2005 m. Kryžiaus kelio Koliziejuje meditacijų tekstus.

2005 m. balandžio 19 d. kard. J. Ratzingeris buvo išrinktas 265-uoju Popiežiumi ir pasivadino Benedikto XVI vardu. Jau netrukus – 2006 m. birželio 23 d. – Benediktas XVI susitiko su Lietuvos vyskupais, atvykusiais į Romą su ad limina vizitu. Benedikto XVI pontifikatas baigėsi 2013 m. vasario 28 d., jam atsistatydinus iš užimamų pareigų.

Popiežius emeritas Benediktas XVI mirė 2022 m. gruodžio 31 d. Mater Ecclesiae vienuolyne Vatikane.
 

                                     Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

 

 

 

Popiežius Pranciškus gruodžio 28-ąją pareiškė, kad jo pirmtakas „labai serga“ ir paragino už jį melstis. Vatikanas vėliau patvirtino, kad buvusio popiežiaus sveikatos būklė pablogėjo dėl senatvės. Pastarosiomis dienomis visose Romos vyskupijos bažnyčiose per mišias buvo meldžiamasi, kad Viešpats lydėtų Romos vyskupą emeritą dabartiniu jam sunkiu metu, jį guostų ir padėtų jam iki galo liudyti meilę Bažnyčiai, pranešė Vatikanas. Paskutiniu metu Benediktas XVI gyveno vienuolyne Vatikano teritorijoje.

Atgal