VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2023.01.29. Mirė Adolfo Ramanausko – Vanago brolis Albinas Ramanauskas

 

2023 m. sausio 28 d., eidamas 100-uosius gyvenimo metus, mirė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, LLKS ginkluotųjų pajėgų vado, su sovietų okupacija kovojusios Lietuvos valstybės vadovo Adolfo Ramanausko-Vanago brolis, tremtinys Albinas Ramanauskas (1923-2023).

Albinas Ramanauskas 2017 m. kovo 11 d. Lazdijuose atidengiant paminklą Adolfui Ramanauskui – Vanagui | LGGRTC, R. Kaminsko nuotr.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys kartu su Centro bendruomene dėl šios netekties reiškia nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai, Auksutei Ramanauskaitei-Skokauskienei, visiems bendraminčiams  ir bendražygiams.

,,Tai buvo žmogus, kurio neparklupdė sovietų rėžimas. Tegul Velionio patriotiškumo, pasiaukojimo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje Jo gyvenimas tegul būna pavyzdys mums visiems ir ateinančioms kartoms“, – sako Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas dr. A. Bubnys.

Albinas Ramanauskas, legendinio Lietuvos partizano, Lietuvos laisvės kovų dalyvio Adolfo Ramanausko-Vanago brolis, buvo ištremtas į Sibirą per masinio gyventojų trėmimo operaciją „Vesna“ 1948 m. gegužės mėn. Tremtyje praleido 12 metų. Buvo itin žiauriai persekiojamas, nes jis ,,Vanago“ brolis…

2018 m. Marijampolės savivaldybė A. Ramanauską apdovanojo šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu už tyliąją rezistenciją saugant šeimos ir tautos laisvės idealus.

Velionis bus pašarvotas laidojimo namuose 2023 m. sausio 30 d. 15 00 val. Vokiečių g.3.,Marijampolėje.

Šv. Mišios bus aukojamos Marijampolės Šv. Ark. Mykolo bazilikoje 2023 m. sausio 31 d. 9 00 val. A. Ramanausko išlydėjimas į Amžinojo poilsio vietą senąsias Marijampolės kapines prasidės 2023 m. sausio 31 d. 14 00 val.

 

 

Atgal