VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2023.11.24. Mirė žinomas žurnalistas, publicistas, vertėjas Jonas Adolfas Patriubavičius


Lapkričio 23-iąją, eidamas 86 metus, mirė žinomas žurnalistas, publicistas Jonas Adolfas Patriubavičius. Velionis sirgo sunkia onkologine liga.

J. A. Patriubavičius gimė 1938-ųjų lapkričio 16 dieną Aukštosios Panemunės valsčiuje, Arlaviškių kaime (dabar – Kauno rajonas) neturtingo valstiečio šeimoje. 1959-aisiais patvenkus Nemuną Jono Adolfo gimtoji sodyba atsidūrė Kauno marių dugne.

1946 metais pradėjo mokytis Leonavo pradinėje mokykloje, ją baigęs lankė Kruonio vidurinę. Mokėsi Kauno pedagoginėje mokykloje. Baigęs ją, buvo paskirtas į Kaišiadorių rajoną dirbti mokytoju. Dirbo keliose mokyklose. Dėstė anglų kalbą, kurią išmoko savarankiškai.

Aukštąjį išsilavinimą įgijo 1970 metais Maskvos valstybiniame Maurice`o Thorezo užsienio kalbų institute. Paskiau dirbo mokytoju, dėstytoju.

1980 metais perėjo dirbti į spaudą. Dirbo redaktoriumi Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje, redagavo žinyną „Lietuva“ anglų kalba.

Dirbo vertėju, 1988 metais buvo išvykęs į Kanadą. Vėliau aplankė daugelį pasaulio valstybių. Taip sulaukė Atgimimo, Sąjūdžio ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.

Ilgus metus kaip apžvalgininkas ir užsienio naujienų redaktorius dirbo atkurtame valstybės laikraštyje „Lietuvos aidas“. Stažavo britų dienraštyje „The Guardian“. Išėjęs į pensiją, „Lietuvos aide“ dar vedė šeštadienio rubriką „Kas ką kalba, arba Gyvenimas troleibuse“. 

Kol leido sveikata, gyvai domėjosi pasaulio ir Lietuvos įvykiais, nuolatiniai jo kompanionai buvo BBC televizija ir radijas. Mirties dieną netikėtai įsijungęs jo portatyvinis radijo imtuvas buvo nustatytas būtent ties šia stotimi... 

Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, lapkričio 25-ąją, nuo 9 iki 14 valandos Jeruzalės laidojimo paslaugų centre (Kalvarijų g. 329, Vilnius). Į paskutinę kelionę J. A. Patriubavičius bus išlydimas 14.45 val.

http://lzs.lt/lt/naujienos/tylos_minute/mire_zinomas_zurnalistas_publicistas_vertejas_jonas_adolfas_patriubavicius.html

Atgal