VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

10 01. Užuojauta

Valstybės laikraščio “Lietuvos Aidas” vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis reiškia gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems dėl aktyvaus lietuvių išeivijos veikėjo, pelniusio Lietuvos žmonių pagarbą bei pasitikėjimą, buvusio Seimo nario Kazio Bobelio mirties.

Atgal