VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12 11. Išskirtinė atminimo lenta

Alfonsas Kairys

Tilto g. 12, Vilnius.  Dabar daugelio praeinančių pro šį namą žvilgsnis “sustos” ties š.m. gruodžio 7 d. atidengta atminimo lenta, skirta prof. kun. Petrui Kraujaliui, 11 metų (1922 - 1933) ėjusiam Lietuvių švietimo draugijos  “Rytas”  pirmininko pareigas.

Lentą atidengia EKSMA įmonių grupės prezidentas Rimantas Kraujalis

Draugija rūpinosi lietuviškuoju švietimu Rytų Lietuvoje: lietuviškųjų pradinių mokyklų steigimu, lietuviškomis knygomis, laikraščiais... Visa tai ir dar daugiau apėmė ši skaitlinga organizacija.

Prof. kun. Petro  Kraujalio įamžinimo iniciatorius - dabartinė  Lietuvių švietimo draugija “Rytas” (pirm. buv. daugiametis Marijampolio vidurinės mokyklos direktorius Algimantas Masaitis), 1912 m. Petrapilyje įsteigtos Lietuvių švietimo draugijos  “Rytas”   darbų tęsėja.

Atminimo lentą su joje esančiu įrašu : “Šiame name 1915-1933 metais gyveno lietuvių visuomenės veikėjas,  švietimo draugijos “Rytas” pirmininkas kunigas profesorius Petras Kraujalis (1882 - 1933). Dirbęs mokyklai ir tautai” atidengė prof. kunigo Petro Kraujalio brolio anūkas, dab. EKSMA įmonių grupės valdybos pirmininkas Rimantas Kraujalis, o  lentą pašventino Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas kunigas Vytautas Rapalis. 

Apie renginį ir knygos “ Lietuvių švietimo draugija  ,,Rytas” pristatymą  skaitykite kituose mūų laikraščio numeriuose.

Atgal