VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2022-06-18
Birutę be perdėjimo galima vadinti garsiausia viduramžių Lietuvos moterimi ir net vienu iš jos simbolių: senųjų dievų žynė, Kęstučio žmona, Vytauto Didžiojo motina... Plačiau
2022-07-02
Šį pasakojimą apie Lietuvos totorius norėčiau pradėti savo asmeniniais prisiminimais. Plačiau
2022-06-11
Dovydas Gardiniškis buvo Gardino pilininkas ir žymiausias Gedimino laikų Lietuvos karvedys. Greičiausiai jis buvo rusėnų kilmės Lietuvos kunigaikštis, nors apie jo kilmę nieko tikro negalima pasakyti. Plačiau
2022-06-12
Tęsiame pasakojimą apie 1905 m. lietuvių tautinį sukilimą. Nemažai žinių apie tų metų įvykius galima rasti spaudos draudimo laikų veikėjo Andriaus Matulaitičio prisiminimuose (Prisiminimus užrašė Mindaugas Tamošiūnas). Plačiau
2022-06-04
Algirdas su Kęstučiu įėjo į istoriją kaip bendravaldžiai, ne tik atlaikę intensyviausią Vokiečių ordino puolimą, bet ir įspūdingai praplėtę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ribas bei sukūrę prielaidas ateities pergalei prieš kryžiuočius. Jų vienybė ir bendradarbiavimas tapo savotiška legenda ir pavyzdžiu.  Plačiau
2022-05-28
Gediminas neabejotinai yra vienas iš svarbiausių ir žymiausių Lietuvos valdovų. Jo vaidmuo Lietuvos istorijoje yra išskirtinis keliais atžvilgiais. Jis Lietuvos sostinę tvirtai įkūrė Vilniuje. Plačiau
2022-05-21
Keletą metų prieš Lietuvos nepriklausomybės 100-metį ir keletą po jo nedaug buvo rašyta apie 1905 metų lietuvių tautinį sukilimą, kurio metu žengtas pirmas žingsnis Lietuvos nepriklausomybės link. Plačiau
2022-04-30
Vytenis buvo vienas didžiausių Lietuvos valdovų, bet likimas lėmė jam likti istorikų ir visuomenės dėmesio paraštėje.  Plačiau
2022-04-30
Pirmiausiai būtina pabrėžti, kad totoriai negali būti visiškai tapatinami su mongolais, kurie buvo įsikūrę dabartinėje Mandžurijoje ir Kinijos šiaurėje. Totorių (arba tartarų) gentys Plačiau
2022-04-09
Lietuvos didysis kunigaikštis Daumantas yra vienas iš paslaptingiausių ir mažiausiai žinomų viduramžių Lietuvos valdovų. Ir tai nenuostabu, nes istorijos šaltiniuose jis paminėtas tik vieną kartą. Plačiau
2022-04-08
Ukrainiečių kreipimąsi į CNN dėl Azovo pulko šmeižto skatina atkreipti dėmesį į labai pavojingą pasaulio žiniasklaidoje, taip pat ir Lietuvos viešojoje erdvėje įsitvirtinusią tendenciją. Plačiau
2022-04-08
Gal dar niekad per pastaruosius keliasdešimt metų taip raiškiai nebuvo manifestavęs savo antihumanistinės prigimties tikrasis fašizmas, kaip per paskutinį mėnesį. Plačiau
2022-04-08
Pirmąkart skelbiamos ištremtų Lenkijos, Vilniaus krašto bei pasaulio lietuvių kariškių bylos – sovietinio brutalumo ir melo įrodymas Plačiau
2022-04-02
Vaišalgo valdymas truko trejus metus. Plačiau
2022-04-03
Reokupavę Lietuvą 1944 m., sovietiniai okupantai ir vietiniai kolaborantai mūsų žemėje tęsė genocidą ir susiklosčiusių  ūkio struktūrų  griovimą.  Mūsų Tėvynė ypač nukraujavo per  masinius gyventojų trėmimus. Nuo 1945 iki 1952 iš viso buvo 19 trėmimų. Prieš 73 metus kovo 25-30 dienomis vyko antrasis pagal dydį Lietuvos gyventojų trėmimas. - Ši  genocido akcija oficialiuose dokumentuose išliko kaip operacija „Priboj“ („Bangų mūša“). Tarsi tyčiodamiesi iš naikinamos tautos, okupantai visas didžiąsaias operacijas užkoduodavo nekaltais pavadinimais. Plačiau
2022-03-26
Istoriografijoje Vaišalgas laikomas vyriausiu Mindaugo sūnumi iš pirmosios santuokos, ir, nors ši versija nėra pagrįsta tiesioginiais šaltinių liudijimais, ji bene geriausiai paaiškina dramatišką šio istorinio veikėjo biografiją. Plačiau
2022-03-29
Šiuos žodžius rašau ne eilinę 2022-ųjų kovo dieną. Tai antradienis, 29 diena. Bet kodėl ji tokia svarbi ? Kalendoriaus lapelis primena: Lietuvos įstojimo į NATO diena.  Plačiau
2022-03-29
Šiuos žodžius rašau ne eilinę 2022-ųjų kovo dieną. Tai antradienis, 29 diena. Bet kodėl ji tokia svarbi ? Kalendoriaus lapelis primena: Lietuvos įstojimo į NATO diena.  Plačiau
2022-03-26
Kokios tikrosios totorių atsiradimo Lietuvoje aplinkybės? Po patirtų dviejų pralaimėjimų Timūridų imperijosįkūrėjui ir valdovui Timūrui Lenkui (Europoje žinomam Tamerlano vardu), reiškusių Džučio uluso (Aukso Ordos) griūties pradžią, 1397 m. chanas Tochtamyšas su savo palyda ir kariuomenės likučiais atvyko į tuo metu LDK valdomą Kijevą Plačiau
2022-03-26
Vytautui Didžiajam atkelti karaimus ir totorius į Lietuvą nebuvo tuščia užgaida. Jis norėjo apgyvendinti laisvus žemės plotus, statyti pilis, miestus, pagyvinti prekybą bei ekonominį gyvenimą, prieš 12 metų rašė žurnalas „Voruta“*. Plačiau