VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2023-01-28
Sausio 25-ąją Vilnius pažymėjo 700-ąsias miesto įkūrimo metines.  Plačiau
2023-01-29
Ištrauka iš J. Basanavičiaus „Autobiografijos“ (Jonas Basanavičius. Rinktiniai raštai. Vilnius: Vaga, 1970, p. 46–48) Plačiau
2023-01-28
Ką pakeitė Lenkijos tautinių mažumų įstatymas Suvalkų krašto lietuvių gyvenime? Plačiau
2023-01-28
Prieš šimtą metų,1923 m. sausio 15 d. susidarius palankiai politinei situacijai, slaptos karinės operacijos metu, Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto priedangoje, Lietuva susigražino Klaipėdą ir jos kraštą. Plačiau
2023-01-19
Ištraukos iš Aristotelio „Politikos“ penktosios knygos (IX.2–9). Vertė Jonas Dumčius. Plačiau
2023-01-10
Lietuvą tverdamas Dievas / Josios pusiau nedalino... .Broliai, ko žiūrite?! / Vieną teturite / Lietuvą, brangią Tėvynę... Adomas Jakštas Mažajai Lietuvai, 1923 m. sausio 14 d. Plačiau
2023-01-07
Vytauto Didžiojo brolėnas Mykolas Žygimantaitis – viena tragiškiausių asmenybių Lietuvos istorijoje. Per savo audringą gyvenimą jis buvo ir valdžios bei galios viršūnėje Plačiau
2022-12-30
Jogaila – bene prieštaringiausia viduramžių Lietuvos figūra. Savo valdymą jis pradėjo nuo išdavikiškų sutarčių su kryžiuočiais bei tragiškai pasibaigusio konflikto su savo gimine Plačiau
2022-12-30
Baigiant ciklą publikacijų apie tautines mažumas (bendrijas), verta dar kartą sugrįžti į apibendrintą informaciją. Ji pateikiama Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės svetainėje Baigiant ciklą publikacijų apie tautines mažumas (bendrijas), verta dar kartą sugrįžti į apibendrintą informaciją.  Plačiau
2023-01-08
Neveltui prisimename 100 metų senumo įvykius, susijusius su Klaipėdos kraštu. Tai istorijos pamoka, kuri primena, kad šį kraštą galėjome prarasti, jei ne lietuvninkų įžvalgumas ir budrumas. Būtent jie, Mažosios Lietuvos šviesuoliai, kuriems vadovavo Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis, Viktoras Gailius, Jonas Vanagaitis baigiantis I pasauliniam karui susirūpino Klaipėdos kraštu.  Plačiau
2023-01-03
Neveltui prisimename 100 metų senumo įvykius susijusius su Klaipėdos kraštu. Tai istorijos pamoka, kuri primena, kad šį kraštą galėjome prarasti, jei ne lietuvninkų įžvalgumas ir budrumas. Būtent jie, Mažosios Lietuvos šviesuoliai, kuriems vadovavo Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis, Viktoras Gailius, Jonas Vanagaitis baigiantis I pasauliniam karui susirūpino Klaipėdos kraštu.  Plačiau
2022-12-30
Lietuvoje, per nepriklausomybės dvidešimt metų, auklėjimas ir švietimas įskiepijo žmonėms laisvės ir nepriklausomybės troškimą. 1941 metų birželio 23 d. sukilimas parodė lietuvių norą turėti nepriklausomą, laisvą valstybę. Plačiau
2022-12-30
Sakoma, mes pasiekę aukštą kultūros laipsnį. Senovės žmonės stovėję daug žemiau. Ir ieškodami esminio abiejų laikų kultūros skirtumo, tūli prieina ypatingą dalyką. Senovėje tikyba ir kultūra buvo kaip žiedas ir vaisius, o mūsų laikais jiedvi laikomos dažnai du visai nesuderinamu dalyku. Plačiau
2022-12-30
Prieš 90 metų komunistinės Rusijos budeliai, vykdydami kolektyvizaciją ir transportuodami grūdų atsargas iš Ukrainos į Rusijos didmiesčius, paliko valstietiją be sėklos, - sąmoningai sukeldami didžiausią pasaulyje ištisos tautos badą, nuo kurio 1932 – 1933 metais išmirė apie 7 milijonus gyventojų. Plačiau
2022-12-22
Mąstėme, kur kreiptis, ieškoti Justinos Janulaitytės-Račkauskienės ir jos sūnaus Juozo Kaliksto Račkausko šeimos palaidojimo vietos, kitų artimųjų, kaimynų, bendradarbių.  Plačiau
2022-12-16
1939-1945 metai. Lenkijos okupacija 1939 metais Po pirmojo pasaulinio karo pralaimėjęs Reichas puoselėjo revanšistines idėjas, o Sovietinė Rusija bandė sukelti pasaulinę socialistinę revoliuciją.  Plačiau
2022-12-10
Tautinių mažumų (bendrijų, etninių grupių) sambūvis Lietuvoje niekada nebuvo labai konfliktiškas, tačiau ir ne rožėmis klotas.  Plačiau
2022-12-10
Mūsų istorinėje atmintyje didžiosios kunigaikštienės Onos Vytautienės paveikslas nėra labai ryškus. Ją gožia Birutė, Barbora Radvilaitė, netgi karalienė Morta Mindaugienė. Plačiau
2022-12-10
Nuo 1998 metų lapkričio 30-ą minime Atmintiną Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena. Tą 1918 metų dieną Mažosios Lietuvos Plačiau
2022-12-02
1938 m. liepos 9 d.  Zarasų apskrities, Antalieptės valsčiaus, Bikūnų kaime mirė paliegęs knygnešys ir daraktorius Jonas Kazlauskas. Mirė varge ir skurde, tokios pat varguolės sesers našlės Uršulės Ardišauskienės  Plačiau