VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2022-08-12
Dauguma Vytauto rinktinės 4-osios kuopos vyrų dažnai pereidavo sieną ir nemaža laiko praleisdavo pas Punsko krašto lietuvius. 1945 m. gegužės pabaigoje į Lenkiją perėjo ir Julius Mielkus-Lubinas.  Plačiau
2022-08-06
Jau ketvirtą dešimtmetį esame laisvi. Tačiau paskaičius komentarus internetinėje erdvėje, apima gėdos ir nevilties jausmas. Nejaugi likome tokie patys besmegeniai vergai, apgailėtina masė, kurią vadinamo „brandaus socializmo“ sąlygomis partiniu botagu ganė ir pliekė menko intelekto ir visiškai menko išsilavinimo nomenklatūrininkų gauja? Plačiau
2022-07-30
Įvadas Kęstutis, Birutė ir Vytautas mūsų istorinėje sąmonėje – tai tarsi šventoji šeimyna, įkūnijanti geriausia, ką įsivaizduojame buvus romantiškoje Lietuvos praeityje.  Plačiau
2022-08-01
Praūžus frontui, rusai pradėjo gaudyti jaunus vyrus ir gabenti juos į mobilizacijos punktus. Tokia buvo pirmoji „mobilizacija“. Plačiau
2022-08-01
Lietuvos istorikai karalių Mindaugą prisimena ir gerbia kaip sukūrusį Lietuvos valstybę, tačiau jo sūnų Vaišvilką beveik neprisimena.  Plačiau
2022-07-29
Europa dar antikos laikais plėtėsi į kitų civilizacijų kraštus, pradedant graikų kolonijomis, Aleksandro Makedoniečio žygiais ir Roma, iš pradžių – respublika, o po to – ir imperija. Visgi didžiausia Europos ekspansija vyko moderniojo kolonializmo laikais, nuo XV a. II-osios pusės iki pat XX a. pradžios. Užvaldytuose kraštuose europiečiai plėtojo savo kultūrą, pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą ir kėlėsi ten patys. Plačiau
2022-07-24
Vytauto rinktinės 4-oji kuopa, kuri veikė Lenkijos–Lietuvos pasienyje, suvaidino ypatingą vaidmenį Lietuvos partizaninio judėjimo istorijoje. Plačiau
2022-07-23
Lenkų atsiradimas Lietuvos teritorijoje nugrimzta į pagonybės laikus. Sunku nustatyti, kad pirmieji kaimynai atsikraustė į LDK Plačiau
2022-07-16
Istorija kaip tautos praeitis, gyvenanti jos dabartyje, yra objektyvus kultūrinis pavidalas arba, augustiniškai kalbant, pats daiktas, kurį tautos atmintis susigrąžino iš praeities ir jį saugo dabartyje. Šį tad dabartyje buvojantį kultūrinį tautos praeities pavidalą ir vadiname tradicija. Plačiau
2022-07-12
 Įsimintinos datos Lietuvos Steigiamojo Seimo nario Vytauto RAČKAUSKO gyvenime: gimė 1881 m.sausio 15 d. Radviliškyje, 1941 m. pradžioje jis šventė savo amžiaus šešiasdešimtmetį, Plačiau
2022-07-08
 Suvienijęs Lietuvą Mindaugas skubėjo krikštytis. Jis suprato šio akto reikšmę. Anuomet į Europos valstybių bendriją galėjo patekti tik krikščioniška šalis. […] Suvienytą Lietuvą jis privedė prie krikšto. Plačiau
2022-06-18
Birutę be perdėjimo galima vadinti garsiausia viduramžių Lietuvos moterimi ir net vienu iš jos simbolių: senųjų dievų žynė, Kęstučio žmona, Vytauto Didžiojo motina... Plačiau
2022-07-02
Šį pasakojimą apie Lietuvos totorius norėčiau pradėti savo asmeniniais prisiminimais. Plačiau
2022-06-11
Dovydas Gardiniškis buvo Gardino pilininkas ir žymiausias Gedimino laikų Lietuvos karvedys. Greičiausiai jis buvo rusėnų kilmės Lietuvos kunigaikštis, nors apie jo kilmę nieko tikro negalima pasakyti. Plačiau
2022-06-12
Tęsiame pasakojimą apie 1905 m. lietuvių tautinį sukilimą. Nemažai žinių apie tų metų įvykius galima rasti spaudos draudimo laikų veikėjo Andriaus Matulaitičio prisiminimuose (Prisiminimus užrašė Mindaugas Tamošiūnas). Plačiau
2022-06-04
Algirdas su Kęstučiu įėjo į istoriją kaip bendravaldžiai, ne tik atlaikę intensyviausią Vokiečių ordino puolimą, bet ir įspūdingai praplėtę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ribas bei sukūrę prielaidas ateities pergalei prieš kryžiuočius. Jų vienybė ir bendradarbiavimas tapo savotiška legenda ir pavyzdžiu.  Plačiau
2022-05-28
Gediminas neabejotinai yra vienas iš svarbiausių ir žymiausių Lietuvos valdovų. Jo vaidmuo Lietuvos istorijoje yra išskirtinis keliais atžvilgiais. Jis Lietuvos sostinę tvirtai įkūrė Vilniuje. Plačiau
2022-05-21
Keletą metų prieš Lietuvos nepriklausomybės 100-metį ir keletą po jo nedaug buvo rašyta apie 1905 metų lietuvių tautinį sukilimą, kurio metu žengtas pirmas žingsnis Lietuvos nepriklausomybės link. Plačiau
2022-04-30
Vytenis buvo vienas didžiausių Lietuvos valdovų, bet likimas lėmė jam likti istorikų ir visuomenės dėmesio paraštėje.  Plačiau
2022-04-30
Pirmiausiai būtina pabrėžti, kad totoriai negali būti visiškai tapatinami su mongolais, kurie buvo įsikūrę dabartinėje Mandžurijoje ir Kinijos šiaurėje. Totorių (arba tartarų) gentys Plačiau