VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

ISTORIJA

2023-07-22
Lietuvos vyriausybė, vokiečiams sutikus, 99 metams išnuomojo 314 m2 plotą, kuriame buvo pastatytas architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projekto paminklas. Plačiau
2023-07-15
Savo kompiuteryje visai atsitiktinai aptikau vieną Sąjūdžio laikų dokumentą – bene vienintelį, pirmą ir paskutinį – Vilniuje 1989 m. viešai paminėtą Pavergtųjų tautų savaitę.  Plačiau
2023-07-15
Liepos 17 dieną, minėsime 90-ąsias Dariaus ir Girėno skrydžio ir žūties metines. Kiekvienas lietuvis bent vieną kartą gyvenime privalo aplankyti Dariaus ir Girėno žuvimo vietą Pščelnike. Plačiau
2023-07-15
2023 m. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Šventojo Juozapato metais. Jeigu po 400 metų nuo šventojo Juozapato (Ivano Gavrilovičius Kuncevičiaus, 1580–1623)  kankiniškos mirties šventojo vardas minimas valstybiniu lygmeniu, liudija šventojo Juozapato svarbą Lietuvai,  jo veiklos aktualumą šiandieną. Plačiau
2023-06-30
Lietuva nuo amžių glūdumos garsėja didikais, kurie visą gyvenimą atidavė ne tik savo krašto puoselėjimui ir saugumui, bet ir kitų žemių gynimui nuo neprašytų užpuolikų.  Plačiau
2023-06-29
Prieš 80 metų, 1943 m. liepos 6 d. Zarasų apskrityje, Antalieptės valsčiuje, Janavos viensėdyje, susikovę su sovietiniais diversantais, žuvo keturi policininkai: Pranas Baltakis, Edmundas Maldauskas, Alfonsas Vapsva ir Jonas Varnas.  Plačiau
2023-06-29
Lietuvai privalu kaskart prisiminti savanorius, padėjusius kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės. Pirmą kartą jie prisimenami 1919-1920 metų kovose apginant Lietuvą nuo bermontininkų, lenkų ir bolševikų.  Plačiau
2023-06-22
Kalendorinių metų laiku, laikrodžio rodyklė priartėja prie birželio 23-24 d. trumpiausios nakties. Visa gamta, augmenija pasiekia pilnatvę. Ruošiamės sveikinti Jonus, Janinas, Janius, Rasas ir kitus varduvininkus.  Plačiau
2023-06-22
Vilnius nuo pat paminėjimo jo vardo rašytiniuose šaltiniuose buvo viso Lietuvos valstybės gyvenimo epicentras.  Plačiau
2023-06-22
Kuomet ne visiškai aišku, kas kultūra yra, tuomet negalima sėkmingai ir ja pačia rūpintis. Todėl, rodos, labai svarbu, kad ir trumpai, apie tai pamąstyti. Plačiau
2023-06-22
Tęsiame pasakojimą apie Aradnykus ir jų gyventojus. Plačiau
2023-06-16
Du kilometrai nuo Lietuvos-Lenkijos valstybinės sienos prie gražaus tyvuliuojančio Alno ežero ir Baltosios Ančios intako Alnutės kranto driekiasi Aradnykų kaimo laukai.Kaimas įsikūręs Rytų Sūduvos aukštumoje, netoli valstybinio kelio į Lietuvą. Plačiau
2023-06-02
Prieš 70 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose valstybiniu lygiu buvo plačiai tirta komunistinės SSRS įvykdyta Baltijos valstybių okupacija 1940 m. ir jos aplinkybės. Plačiau
2023-05-19
1883 m. kovo mėnesį pasirodė pirmasis lietuviško žurnalo Aušra numeris. Nuo to reikšmingo įvykio mus skiria 140 metų. Plačiau
2023-05-19
Zarasų miesto šaulių būrys buvo įregistruotas 1919 m. lapkričio 21 d.  1921 08 22 apjungtas su Utenos apskrities II-jų šaulių skyriumi, nuo 1925 09 11 jungtinė Utenos - Zarasų šaulių rinktinė. Plačiau
2023-04-07
1883 m. kovo mėnesį pasirodė pirmasis lietuviško žurnalo Aušra numeris. Nuo to reikšmingo įvykio mus skiria 140 metų. Plačiau
2023-03-29
Vienas, iš kino filmo apie Radviliškio kautynės su bermontininkais, įvykusiais 1919 m. lapkričio 21-22 dienomis, komentatorius taip apibūdino pirmuosius savanorius Plačiau
2023-03-29
Lietuvos Centriniame valstybės archyve ieškant duomenų apie laikraščio „Zarasų kraštas“ steigėją ir pirmąjį redaktorių Juozą Gaigalą (1911 06 01 – 1980 07 30) Plačiau
2023-03-29
Kiekvienas žmogus gali didį darbą atlikti. Didis darbas nevaromas tik „pasaulio valdonų“. Jų darbai labai retai didi. Ir tik didžiais išrodo, kadangi sumegzti su žmonių daugio likimu. Plačiau
2023-03-25
Tęsiame pasakojimus apie neįtikėtiną Vilniaus atsiradimo versiją. Romos imperatoriaus Julijaus Cezario susidomėjimas Baltijos gintaru skatino jį kurti jo gavybos punktus ir prekybos taškus, Plačiau